SFS 2019:236 Lag om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap

SFS2019-236.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.