SFS 2019:238 Lag om ändring i lagen (1987:788) om införande av äktenskapsbalken

SFS2019-238.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.