SFS 2019:239 Lag om ändring i lagen (2015:417) om arv i internationella situationer

SFS2019-239.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:IFLAFN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BSZKLB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2015:417) om arv i internationella </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>situationer </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 2 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2015:417) om arv i <br/>internationella situationer </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels </i>att 3 kap. 810 �� ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 3 kap. 8 � ska utg�, <br/><i>dels </i>att nuvarande 3 kap. 11 � ska betecknas 3 kap. 8 �, <br/><i>dels </i>att 1 kap. 2 � och den nya 3 kap. 8 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels </i>att rubriken n�rmast f�re 3 kap. 11 � ska s�ttas n�rmast f�re 3 kap. 8 �. </p> <p style="position:absolute;top:531px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>1 kap. <br/>2 �</b> I 3 kap. finns best�mmelser som delvis inf�rlivar konventionen den <br/>19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om <br/>arv, testamente och boutredning (den nordiska arvskonventionen). </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>3 kap. <br/>8 �</b> I fr�ga om erk�nnande och verkst�llighet av dom eller f�rlikning fr�n <br/>Danmark, Finland, Island eller Norge om r�tt p� grund av arv eller testa-<br/>mente, efterlevande makes r�tt, boutredning eller skifte med anledning av <br/>d�dsfall eller ansvar f�r den d�des skulder finns best�mmelser i lagen <br/>(1977:595) om erk�nnande och verkst�llighet av nordiska domar p� privat-<br/>r�ttens omr�de. Om den lagen inte �r till�mplig, ska 4 kap. till�mpas, under <br/>f�ruts�ttning att n�got annat inte f�ljer av arvsf�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:837px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft113">Erik Tiberg <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2019:</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>239 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">10 maj 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2015:417) om arv i internationella

situationer

Utf�rdad den 2 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2015:417) om arv i
internationella situationer

dels att 3 kap. 810 �� ska upph�ra att g�lla,
dels att rubriken n�rmast f�re 3 kap. 8 � ska utg�,
dels att nuvarande 3 kap. 11 � ska betecknas 3 kap. 8 �,
dels att 1 kap. 2 � och den nya 3 kap. 8 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 3 kap. 11 � ska s�ttas n�rmast f�re 3 kap. 8 �.

1 kap.
2 �
I 3 kap. finns best�mmelser som delvis inf�rlivar konventionen den
19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om
arv, testamente och boutredning (den nordiska arvskonventionen).

3 kap.
8 �
I fr�ga om erk�nnande och verkst�llighet av dom eller f�rlikning fr�n
Danmark, Finland, Island eller Norge om r�tt p� grund av arv eller testa-
mente, efterlevande makes r�tt, boutredning eller skifte med anledning av
d�dsfall eller ansvar f�r den d�des skulder finns best�mmelser i lagen
(1977:595) om erk�nnande och verkst�llighet av nordiska domar p� privat-
r�ttens omr�de. Om den lagen inte �r till�mplig, ska 4 kap. till�mpas, under
f�ruts�ttning att n�got annat inte f�ljer av arvsf�rordningen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:50, bet. 2018/19:CU14, rskr. 2018/19:184.

SFS 2019:

239

Publicerad
den

10 maj 2019

;