SFS 2019:240 Förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden

SFS2019-240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

med kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar

om makars och registrerade partners

förmögenhetsförhållanden

Utfärdad den 2 maj 2019

Regeringen föreskriver följande.

Innehåll
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s
förordningar om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållan-
den, nämligen

1. rådets förordning (EU) 2016/1103 av den 24 juni 2016 om genomfö-

rande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet,
tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars
förmögenhetsförhållanden, och

2. rådets förordning (EU) 2016/1104 av den 24 juni 2016 om genomfö-

rande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet,
tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmö-
genhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap.

Behörig domstol
2 §
En ansökan som avses i 2 kap. 7 § lagen (2019:234) om makars och
sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer görs till den
tingsrätt i följande förteckning som följer av artikel 44.2 i EU:s förordning
om makars förmögenhetsförhållanden eller artikel 44.2 i EU:s förordning
om registrerade partners förmögenhetsförhållanden.

Tingsrätt

Domsområde

Nacka tingsrätt

Stockholms län

Uppsala tingsrätt

Uppsala län

Eskilstuna tingsrätt

Södermanlands län

Linköpings tingsrätt

Östergötlands län

Jönköpings tingsrätt

Jönköpings län

Växjö tingsrätt

Kronobergs län

Kalmar tingsrätt

Kalmar län

Gotlands tingsrätt

Gotlands län

Blekinge tingsrätt

Blekinge län

SFS

2019:240

Publicerad
den

10 maj 2019

background image

2

SFS

Tingsrätt

Domsområde

Kristianstads tingsrätt

Bromölla, Båstads, Hässleholms, Klippans,
Kristianstads, Osby, Perstorps,
Simrishamns, Tomelilla, Åstorps,
Ängelholms, Örkelljunga och Östra Göinge
kommuner

Malmö tingsrätt

Bjuvs, Burlövs, Eslövs, Helsingborgs,
Höganäs, Hörby, Höörs, Kävlinge,
Landskrona, Lomma, Lunds, Malmö, Sjöbo,
Skurups, Staffanstorps, Svalövs, Svedala,
Trelleborgs, Vellinge och Ystads kommuner

Halmstads tingsrätt

Hallands län

Göteborgs tingsrätt

Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lysekils,
Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille,
Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads,
Tanums, Tjörns, Uddevalla och Öckerö
kommuner

Vänersborgs tingsrätt

Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds,
Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Herrljunga,
Lerums, Lilla Edets, Marks, Melleruds,
Svenljunga, Tranemo, Trollhättans,
Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs och
Åmåls kommuner

Skaraborgs tingsrätt

Essunga, Falköpings, Grästorps,
Gullspångs, Götene, Habo, Hjo, Karlsborgs,
Lidköpings, Mariestads, Mullsjö, Skara,
Skövde, Tibro, Tidaholms, Töreboda och
Vara kommuner

Värmlands tingsrätt

Värmlands län

Örebro tingsrätt

Örebro län

Västmanlands tingsrätt

Västmanlands län

Falu tingsrätt

Dalarnas län

Gävle tingsrätt

Gävleborgs län

Ångermanlands tingsrätt

Västernorrlands län

Östersunds tingsrätt

Jämtlands län

Umeå tingsrätt

Västerbottens län

Luleå tingsrätt

Norrbottens län

Bestyrkt kopia
3 §
En domstol ska, om någon begär det, på en kopia av en dom eller ett
beslut som har meddelats av domstolen intyga att avgörandet är äkta. Det-
samma ska gälla för Kronofogdemyndigheten i fråga om en kopia av ett ut-
slag som har meddelats enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande
och handräckning.

Utfärdande av intyg
4 §
Ett intyg enligt artikel 45.3 b i EU:s förordning om makars förmögen-
hetsförhållanden eller artikel 45.3 b i EU:s förordning om registrerade part-
ners förmögenhetsförhållanden utfärdas av den domstol som har meddelat

2019:240

background image

3

SFS

avgörandet eller, i fråga om ett utslag som har meddelats enligt lagen
(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, av Kronofogde-
myndigheten.

Översättning
5 §
En auktoriserad translator är behörig att göra översättningar enligt arti-
kel 46.2 i EU:s förordning om makars förmögenhetsförhållanden och artikel
46.2 i EU:s förordning om registrerade partners förmögenhetsförhållanden.

Intyg vid erkännande och verkställighet i Sverige
6 §
En domstol behöver inte godta ett intyg enligt artikel 45.3 b i EU:s
förordning om makars förmögenhetsförhållanden eller artikel 45.3 b i EU:s
förordning om registrerade partners förmögenhetsförhållanden om inte in-
tyget är utfärdat på eller översatt till svenska eller engelska.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

2019:240

;