SFS 2019:241 Förordning om ändring i förordningen (2014:1518) om behörig domstol vid erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i vissa fall

SFS2019-241.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:GLPQWC+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:NYBGQO+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2014:1518) om beh�rig </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>domstol vid erk�nnande och verkst�llighet av utl�ndska </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>avg�randen i vissa fall </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 2 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (2014:1518) om beh�rig dom-<br/>stol vid erk�nnande och verkst�llighet av utl�ndska avg�randen i vissa fall <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b>1<b> </b>Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om beh�rig domstol vid <br/>pr�vning av en ans�kan som avses i </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. 3 kap. 8 � lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella r�ttsf�rh�llan-</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">den r�rande �ktenskap och f�rmynderskap, </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. 9 � lagen (1936:79) om erk�nnande och verkst�llighet av dom som</p> <p style="position:absolute;top:575px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">meddelats i Schweiz, </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. 7 � lagen (1965:723) om erk�nnande och verkst�llighet av vissa utl�nd-</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ska domar och beslut ang�ende underh�ll till barn, </p> <p style="position:absolute;top:636px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">4. 38 � atomansvarighetslagen (1968:45),<br/>5. 7 � lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tilltr�de till konven-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">tionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran p� <br/>v�g, </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. 9 � lagen (1976:108) om erk�nnande och verkst�llighet av utl�ndskt</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">avg�rande ang�ende underh�llsskyldighet, </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">7. 13 � lagen (1983:368) om erk�nnande och verkst�llighet av �sterrikis-</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ka domar p� privatr�ttens omr�de, </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">8. 12 � lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tilltr�de till konven-</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tionen den 6 april 1974 om en uppf�randekod f�r linjekonferenser, </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">9. 9 � lagen (1985:367) om internationella faderskapsfr�gor,<br/>10. 21 kap. 6 � sj�lagen (1994:1009),<br/>11. 9 � lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tilltr�de till den</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">multilaterala �verenskommelsen om underv�gsavgifter, </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">12. 6 � lagen (2005:253) om ers�ttning fr�n de internationella oljeskade-</p> <p style="position:absolute;top:942px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fonderna, </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">13. 4 kap. 4 � lagen (2015:417) om arv i internationella situationer,<br/>14. 15 � j�rnv�gstrafiklagen (2018:181), och<br/>15. 5 kap. 17 � lagen (2019:234) om makars och sambors f�rm�genhets-</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rh�llanden i internationella situationer. </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2018:192. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:241</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 10 maj 2019 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>MORGAN JOHANSSON <br/> </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft21">Emma Pleiner </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"> <br/> <br/> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2019:241</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2014:1518) om beh�rig

domstol vid erk�nnande och verkst�llighet av utl�ndska

avg�randen i vissa fall

Utf�rdad den 2 maj 2019

Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (2014:1518) om beh�rig dom-
stol vid erk�nnande och verkst�llighet av utl�ndska avg�randen i vissa fall
ska ha f�ljande lydelse.

1 �1 Denna f�rordning inneh�ller best�mmelser om beh�rig domstol vid
pr�vning av en ans�kan som avses i

1. 3 kap. 8 � lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella r�ttsf�rh�llan-

den r�rande �ktenskap och f�rmynderskap,

2. 9 � lagen (1936:79) om erk�nnande och verkst�llighet av dom som

meddelats i Schweiz,

3. 7 � lagen (1965:723) om erk�nnande och verkst�llighet av vissa utl�nd-

ska domar och beslut ang�ende underh�ll till barn,

4. 38 � atomansvarighetslagen (1968:45),
5. 7 � lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tilltr�de till konven-

tionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran p�
v�g,

6. 9 � lagen (1976:108) om erk�nnande och verkst�llighet av utl�ndskt

avg�rande ang�ende underh�llsskyldighet,

7. 13 � lagen (1983:368) om erk�nnande och verkst�llighet av �sterrikis-

ka domar p� privatr�ttens omr�de,

8. 12 � lagen (1983:1015) med anledning av Sveriges tilltr�de till konven-

tionen den 6 april 1974 om en uppf�randekod f�r linjekonferenser,

9. 9 � lagen (1985:367) om internationella faderskapsfr�gor,
10. 21 kap. 6 � sj�lagen (1994:1009),
11. 9 � lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tilltr�de till den

multilaterala �verenskommelsen om underv�gsavgifter,

12. 6 � lagen (2005:253) om ers�ttning fr�n de internationella oljeskade-

fonderna,

13. 4 kap. 4 � lagen (2015:417) om arv i internationella situationer,
14. 15 � j�rnv�gstrafiklagen (2018:181), och
15. 5 kap. 17 � lagen (2019:234) om makars och sambors f�rm�genhets-

f�rh�llanden i internationella situationer.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juni 2019.

1 Senaste lydelse 2018:192.

SFS

2019:241

Publicerad
den

10 maj 2019

background image

2

SFS

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Emma Pleiner

(Justitiedepartementet)2019:241

;