SFS 2019:249 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2019-249.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.