SFS 2019:256 Förordning om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

SFS2019-256.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1110) med instruktion

för Bolagsverket

Utfärdad den 9 maj 2019

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1110) med instruktion för
Bolagsverket ska ha följande lydelse.

3 §1 Bolagsverket för register över

1. näringsförbud och tillfälliga näringsförbud,
2. konkurser och företagsrekonstruktioner,
3. förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde,
4. anmälda verksamhetsutövare, och
5. verkliga huvudmän.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2019.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Olof Wetterqvist
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:851.

SFS

2019:256

Publicerad
den

14 maj 2019