SFS 2019:259 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

SFS2019-259.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om

försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i

grundskolan

Utfärdad den 9 maj 2019

Regeringen föreskriver att förordningen (2003:306) om försöksverksamhet
med tvåspråkig undervisning i grundskolan, som gäller till utgången av juni
20191, ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2018:198.

SFS

2019:259

Publicerad
den

15 maj 2019