SFS 2019:259 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

SFS2019-259.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:CLVEYK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:UZUIQA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om fortsatt giltighet av f�rordningen (2003:306) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�rs�ksverksamhet med tv�spr�kig undervisning i </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>grundskolan </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 9 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen f�reskriver att f�rordningen (2003:306) om f�rs�ksverksamhet <br/>med tv�spr�kig undervisning i grundskolan, som g�ller till utg�ngen av juni <br/>20191, ska forts�tta att g�lla till och med den 30 juni 2020. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA EKSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Eva Lenberg <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14">1 F�rordningens giltighetstid senast f�rl�ngd 2018:198. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2019:259</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft19">15 maj 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om fortsatt giltighet av f�rordningen (2003:306) om

f�rs�ksverksamhet med tv�spr�kig undervisning i

grundskolan

Utf�rdad den 9 maj 2019

Regeringen f�reskriver att f�rordningen (2003:306) om f�rs�ksverksamhet
med tv�spr�kig undervisning i grundskolan, som g�ller till utg�ngen av juni
20191, ska forts�tta att g�lla till och med den 30 juni 2020.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 F�rordningens giltighetstid senast f�rl�ngd 2018:198.

SFS

2019:259

Publicerad
den

15 maj 2019

;