SFS 2019:260 Förordning om ändring i förordningen (2018:1545) om stöd för utveckling och användning av flytande biogas

SFS2019-260.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2018:1545) om stöd för

utveckling och användning av flytande biogas

Utfärdad den 9 maj 2019

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2018:1545) om stöd för
utveckling och användning av flytande biogas ska ha följande lydelse.

4 § Stöd ska lämnas

1. i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel 1

och artikel 26, 36, 41, 48, 49, 56 eller 56b i kommissionens förordning (EU)
nr 651/2014, eller

2. i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU)

nr 1407/2013.

Ytterligare stöd får också lämnas enligt artikel 27 i kommissionens för-

ordning (EU) nr 651/2014 till ett sådant innovationskluster som avses i 1 §.

Stöd som avses i första stycket 2 får uppgå till högst 50 procent av den

beräknade kostnaden för åtgärden.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2019.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Olof Wetterqvist
(Näringsdepartementet)

SFS

2019:260

Publicerad
den

15 maj 2019