SFS 2019:260 Förordning om ändring i förordningen (2018:1545) om stöd för utveckling och användning av flytande biogas

SFS2019-260.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:GYWVGG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:XILOKY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2018:1545) om st�d f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>utveckling och anv�ndning av flytande biogas </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 9 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2018:1545) om st�d f�r <br/>utveckling och anv�ndning av flytande biogas ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b> St�d ska l�mnas </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. i enlighet med de villkor och till s�dana �tg�rder som anges i kapitel 1</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">och artikel 26, 36, 41, 48, 49, 56 eller 56b i kommissionens f�rordning (EU) <br/>nr 651/2014, eller </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. i enlighet med de villkor som anges i kommissionens f�rordning (EU)</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">nr 1407/2013. </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ytterligare st�d f�r ocks� l�mnas enligt artikel 27 i kommissionens f�r-</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ordning (EU) nr 651/2014 till ett s�dant innovationskluster som avses i 1 �. </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">St�d som avses i f�rsta stycket 2 f�r uppg� till h�gst 50 procent av den </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ber�knade kostnaden f�r �tg�rden. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Olof Wetterqvist <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2019:260</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft17">15 maj 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2018:1545) om st�d f�r

utveckling och anv�ndning av flytande biogas

Utf�rdad den 9 maj 2019

Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2018:1545) om st�d f�r
utveckling och anv�ndning av flytande biogas ska ha f�ljande lydelse.

4 � St�d ska l�mnas

1. i enlighet med de villkor och till s�dana �tg�rder som anges i kapitel 1

och artikel 26, 36, 41, 48, 49, 56 eller 56b i kommissionens f�rordning (EU)
nr 651/2014, eller

2. i enlighet med de villkor som anges i kommissionens f�rordning (EU)

nr 1407/2013.

Ytterligare st�d f�r ocks� l�mnas enligt artikel 27 i kommissionens f�r-

ordning (EU) nr 651/2014 till ett s�dant innovationskluster som avses i 1 �.

St�d som avses i f�rsta stycket 2 f�r uppg� till h�gst 50 procent av den

ber�knade kostnaden f�r �tg�rden.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 juni 2019.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Olof Wetterqvist
(N�ringsdepartementet)

SFS

2019:260

Publicerad
den

15 maj 2019

;