SFS 2019:267 Förordning om ändring i häktesförordningen (2010:2011)

SFS2019-267.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:XTIJFY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:QGWTLM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i h�ktesf�rordningen (2010:2011) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 16 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver1 att 2 � h�ktesf�rordningen (2010:2011) ska ha <br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 �</b> Varje intagen ska i anslutning till att han eller hon tas in i en f�r-<br/>varingslokal informeras om verkst�llighetens inneb�rd p� ett spr�k som han <br/>eller hon f�rst�r. S�dan information ska ocks� l�mnas vid andra tillf�llen s� <br/>snart det finns anledning till det. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om den intagne �r under arton �r ska informationen l�mnas b�de munt-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ligen och skriftligen. </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 11 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Mattias Larsson <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2016/800/EU av den 11 maj 2016 om r�ttss�ker-</p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">hetsgarantier f�r barn som �r misst�nkta eller tilltalade i straffr�ttsliga f�rfaranden. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:267</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">21 maj 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i h�ktesf�rordningen (2010:2011)

Utf�rdad den 16 maj 2019

Regeringen f�reskriver1 att 2 � h�ktesf�rordningen (2010:2011) ska ha
f�ljande lydelse.

2 � Varje intagen ska i anslutning till att han eller hon tas in i en f�r-
varingslokal informeras om verkst�llighetens inneb�rd p� ett spr�k som han
eller hon f�rst�r. S�dan information ska ocks� l�mnas vid andra tillf�llen s�
snart det finns anledning till det.

Om den intagne �r under arton �r ska informationen l�mnas b�de munt-

ligen och skriftligen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 11 juni 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2016/800/EU av den 11 maj 2016 om r�ttss�ker-

hetsgarantier f�r barn som �r misst�nkta eller tilltalade i straffr�ttsliga f�rfaranden.

SFS

2019:267

Publicerad
den

21 maj 2019

;