SFS 2019:268 Förordning om ändring i delgivningsförordningen (2011:154)

SFS2019-268.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i delgivningsförordningen (2011:154)

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver att 25 § delgivningsförordningen (2011:154) ska ha
följande lydelse.

25 §1 Föreskrifter om vad information om förenklad delgivning ska
innehålla får meddelas av

1. Domstolsverket, när det gäller information enligt 24 § första stycket

delgivningslagen (2010:1932), och

2. Polismyndigheten, efter att Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten,

Kustbevakningen, Tullverket och övervakningsnämnderna har hörts, när det
gäller information enligt 33 kap. 6 § andra stycket och 6 a § rättegångs-
balken.

Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1185.

SFS

2019:268

Publicerad
den

21 maj 2019