SFS 2019:269 Förordning om upphävande av förordningen (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika

SFS2019-269.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (1987:85) om

underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i

mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver att förordningen (1987:85) om underrättelse till
Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt för-
farande med narkotika1 ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikaela Bexar
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 1995:1072.

SFS

2019:269

Publicerad
den

21 maj 2019