SFS 2019:269 Förordning om upphävande av förordningen (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika

SFS2019-269.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.