SFS 2019:269 Förordning om upphävande av förordningen (1987:85) om underrättelse till Brottsförebyggande rådet om domar i mål om ansvar för brottsligt förfarande med narkotika

SFS2019-269.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:INAUJY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:BAOEPM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om upph�vande av f�rordningen (1987:85) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>underr�ttelse till Brottsf�rebyggande r�det om domar i </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>m�l om ansvar f�r brottsligt f�rfarande med narkotika </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 16 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110">Regeringen f�reskriver att f�rordningen (1987:85) om underr�ttelse till <br/>Brottsf�rebyggande r�det om domar i m�l om ansvar f�r brottsligt f�r-<br/>farande med narkotika1 ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft110">Mikaela Bexar <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 1995:1072. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2019:269</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft111">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft19">21 maj 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om upph�vande av f�rordningen (1987:85) om

underr�ttelse till Brottsf�rebyggande r�det om domar i

m�l om ansvar f�r brottsligt f�rfarande med narkotika

Utf�rdad den 16 maj 2019

Regeringen f�reskriver att f�rordningen (1987:85) om underr�ttelse till
Brottsf�rebyggande r�det om domar i m�l om ansvar f�r brottsligt f�r-
farande med narkotika1 ska upph�ra att g�lla vid utg�ngen av juni 2019.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Mikaela Bexar
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 1995:1072.

SFS

2019:269

Publicerad
den

21 maj 2019

;