SFS 2019:273 Förordning om ändring i spelförordningen (2018:1475)

SFS2019-273.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i spelförordningen (2018:1475)

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver att 14 kap. 2 § och 15 kap. 2 § spelförordningen
(2018:1475) ska ha följande lydelse.

14 kap.
2 §
Inom Spelinspektionen ska det finnas ett råd mot manipulation av
sporthändelser med avseende på vadhållning (matchfixning).

Rådet mot matchfixning ska ledas av Spelinspektionen och bestå av

representanter för �&klagarmyndigheten, Polismyndigheten och Regerings-
kansliet. Spelinspektionen får tillåta att representanter från Riksidrotts-
förbundet och särskilt berörda idrottsförbund, branschorganisationer som
representerar licenshavare som anordnar vadhållning samt andra särskilt
berörda organisationer deltar.

15 kap.
2 §
Avgift enligt 1 § ska tas ut med följande belopp:

Licens eller tillstånd enligt spellagen (2018:1138)

Avgift kronor

1. Licens för kommersiellt onlinespel

400 000

2. Licens för vadhållning

400 000

3. Licens för både 1 och 2

700 000

4. Förnyelse av licens enligt 1�3

300 000

5. �ndring av licens enligt 1�3

150 000

6. Licens för statligt lotteri eller lotteri för allmännyttiga
ändamål

a) omslutning, till och med 500 000 kronor

5 000

b) omslutning, mer än 500 000 kronor till och med
1 miljon kronor

15 000

c) omslutning, mer än 1 miljon kronor till och med
5 miljoner kronor

60 000

d) omslutning, mer än 5 miljoner kronor till och med
15 miljoner kronor

100 000

SFS

2019:273

Publicerad
den

21 maj 2019

background image

2

SFS

2019:273

e) omslutning, mer än 15 miljoner kronor

150 000

7. �ndring av licens enligt 6 c�e

40 000

8. Licens för bingo

a) grundbelopp om sökanden är en juridisk person

5 000

b) tilläggsbelopp för varje tillkommande juridisk person

800

9. Licens för lokalt poolspel på hästar

3 600

10. Licens för penning-, värde- eller varuspelsautomat,
per spelplats

2 800

11. Tillstånd till innehav av penning-, värde- eller
varuspelsautomat

3 600

12. Licens för kommersiellt kasinospel, per spelplats

5 000

13. Licens för kasinospel på ett kasino, per kasino

70 000

14. �ndring av licens enligt 13, per kasino

15 000

15. Licens för kortspel i turneringsform

a) 1�10 turneringar

4 000

b) fler än 10 turneringar

15 000

c) en enstaka turnering med fler än 48 spelare

25 000

16. �ndring av personkretsen enligt 4 kap. 3 och 4 §§
spellagen

800

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)