SFS 2019:273 Förordning om ändring i spelförordningen (2018:1475)

SFS2019-273.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i spelförordningen (2018:1475)

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver att 14 kap. 2 § och 15 kap. 2 § spelförordningen
(2018:1475) ska ha följande lydelse.

14 kap.
2 §
Inom Spelinspektionen ska det finnas ett råd mot manipulation av
sporthändelser med avseende på vadhållning (matchfixning).

Rådet mot matchfixning ska ledas av Spelinspektionen och bestå av

representanter för Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Regerings-
kansliet. Spelinspektionen får tillåta att representanter från Riksidrotts-
förbundet och särskilt berörda idrottsförbund, branschorganisationer som
representerar licenshavare som anordnar vadhållning samt andra särskilt
berörda organisationer deltar.

15 kap.
2 §
Avgift enligt 1 § ska tas ut med följande belopp:

Licens eller tillstånd enligt spellagen (2018:1138)

Avgift kronor

1. Licens för kommersiellt onlinespel

400 000

2. Licens för vadhållning

400 000

3. Licens för både 1 och 2

700 000

4. Förnyelse av licens enligt 1–3

300 000

5. Ändring av licens enligt 1–3

150 000

6. Licens för statligt lotteri eller lotteri för allmännyttiga
ändamål

a) omslutning, till och med 500 000 kronor

5 000

b) omslutning, mer än 500 000 kronor till och med
1 miljon kronor

15 000

c) omslutning, mer än 1 miljon kronor till och med
5 miljoner kronor

60 000

d) omslutning, mer än 5 miljoner kronor till och med
15 miljoner kronor

100 000

SFS

2019:273

Publicerad
den

21 maj 2019

background image

2

SFS

2019:273

e) omslutning, mer än 15 miljoner kronor

150 000

7. Ändring av licens enligt 6 c–e

40 000

8. Licens för bingo

a) grundbelopp om sökanden är en juridisk person

5 000

b) tilläggsbelopp för varje tillkommande juridisk person

800

9. Licens för lokalt poolspel på hästar

3 600

10. Licens för penning-, värde- eller varuspelsautomat,
per spelplats

2 800

11. Tillstånd till innehav av penning-, värde- eller
varuspelsautomat

3 600

12. Licens för kommersiellt kasinospel, per spelplats

5 000

13. Licens för kasinospel på ett kasino, per kasino

70 000

14. Ändring av licens enligt 13, per kasino

15 000

15. Licens för kortspel i turneringsform

a) 1–10 turneringar

4 000

b) fler än 10 turneringar

15 000

c) en enstaka turnering med fler än 48 spelare

25 000

16. Ändring av personkretsen enligt 4 kap. 3 och 4 §§
spellagen

800

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)