SFS 2019:274 Förordning om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

SFS2019-274.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion

för Inspektionen för vård och omsorg

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2013:176) med instruktion för
Inspektionen för vård och omsorg ska ha följande lydelse.

6 §1 Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio leda-
möter.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:863.

SFS

2019:274

Publicerad
den

22 maj 2019