SFS 2019:276 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

SFS2019-276.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BHZNML+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:JTAJUV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i h�gskolef�rordningen (1993:100) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 16 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om h�gskolef�rordningen (1993:100)2 att <br/>punkt 3 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till f�rordningen <br/>(2011:1020) om �ndring i den f�rordningen ska ha f�ljande lydelse.<i> </i> </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3.3 F�r den som har f�tt slutbetyg fr�n ett fullst�ndigt nationellt eller </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">specialutformat program i gymnasieskolan eller fr�n gymnasial vuxen-<br/>utbildning g�ller de �ldre best�mmelserna i bilaga 3, dock inte punkt 8 andra <br/>stycket om att h�gst en meritpo�ng f�r avse omr�deskurser enligt j och k och <br/>inte heller det som anges i samma punkt tredje stycket j och k. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid till�mpning av f�rsta stycket likst�lls, i fr�ga om meritpo�ng, kurs </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">med l�gst betyget godk�nt i �mnet svenskt teckenspr�k f�r h�rande med kurs <br/>i �mnet moderna spr�k. </p> <p style="position:absolute;top:590px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett betyg i en kurs enligt de �mnesplaner som g�ller i gymnasieskolan </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">fr�n och med den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning p� gymnasial <br/>niv� fr�n och med den 1 juli 2012 ska trots f�rsta stycket ges ett sifferv�rde <br/>enligt punkt 4 i bilaga 3 i dess nya lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2019.<br/>2. F�rordningen till�mpas f�rsta g�ngen vid antagning till utbildning som</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">b�rjar efter utg�ngen av maj 2022. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Universitets- och h�gskoler�det f�r meddela f�reskrifter om kom-</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">pensation f�r att de som avses i punkt 3 i ikrafttr�dande- och �verg�ngs-<br/>best�mmelserna till f�rordningen (2011:1020) om �ndring i h�gskole-<br/>f�rordningen (1993:100) inte kan f� meritpo�ng f�r omr�deskurser fr�n och <br/>med antagning till utbildning som b�rjar efter utg�ngen av maj 2022. N�r <br/>Universitets- och h�gskoler�det meddelar s�dana f�reskrifter ska myn-<br/>digheten f�reskriva att best�mmelserna ska till�mpas f�rsta g�ngen vid <br/>antagning till utbildning som b�rjar efter utg�ngen av maj 2022. </p> <p style="position:absolute;top:939px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MATILDA ERNKRANS </p> <p style="position:absolute;top:1000px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Eva Lenberg <br/>(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 F�rordningen omtryckt 1998:1003. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2013:1008. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:276</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">22 maj 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i h�gskolef�rordningen (1993:100)

Utf�rdad den 16 maj 2019

Regeringen f�reskriver1 i fr�ga om h�gskolef�rordningen (1993:100)2 att
punkt 3 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till f�rordningen
(2011:1020) om �ndring i den f�rordningen ska ha f�ljande lydelse.

3.3 F�r den som har f�tt slutbetyg fr�n ett fullst�ndigt nationellt eller

specialutformat program i gymnasieskolan eller fr�n gymnasial vuxen-
utbildning g�ller de �ldre best�mmelserna i bilaga 3, dock inte punkt 8 andra
stycket om att h�gst en meritpo�ng f�r avse omr�deskurser enligt j och k och
inte heller det som anges i samma punkt tredje stycket j och k.

Vid till�mpning av f�rsta stycket likst�lls, i fr�ga om meritpo�ng, kurs

med l�gst betyget godk�nt i �mnet svenskt teckenspr�k f�r h�rande med kurs
i �mnet moderna spr�k.

Ett betyg i en kurs enligt de �mnesplaner som g�ller i gymnasieskolan

fr�n och med den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning p� gymnasial
niv� fr�n och med den 1 juli 2012 ska trots f�rsta stycket ges ett sifferv�rde
enligt punkt 4 i bilaga 3 i dess nya lydelse.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 augusti 2019.
2. F�rordningen till�mpas f�rsta g�ngen vid antagning till utbildning som

b�rjar efter utg�ngen av maj 2022.

3. Universitets- och h�gskoler�det f�r meddela f�reskrifter om kom-

pensation f�r att de som avses i punkt 3 i ikrafttr�dande- och �verg�ngs-
best�mmelserna till f�rordningen (2011:1020) om �ndring i h�gskole-
f�rordningen (1993:100) inte kan f� meritpo�ng f�r omr�deskurser fr�n och
med antagning till utbildning som b�rjar efter utg�ngen av maj 2022. N�r
Universitets- och h�gskoler�det meddelar s�dana f�reskrifter ska myn-
digheten f�reskriva att best�mmelserna ska till�mpas f�rsta g�ngen vid
antagning till utbildning som b�rjar efter utg�ngen av maj 2022.

P� regeringens v�gnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Jfr prop. 2017/18:204, bet. 2017/18:UbU25, rskr. 2017/18:331.

2 F�rordningen omtryckt 1998:1003.

3 Senaste lydelse 2013:1008.

SFS

2019:276

Publicerad
den

22 maj 2019

;