SFS 2019:277 Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

SFS2019-277.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:TZVDOH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:LNUHGX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:CKTULZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft29{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft35{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft45{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft46{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft54{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft55{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft57{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft58{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft59{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>med kompletterande best�mmelser till EU:s f�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om transparens i transaktioner f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>v�rdepappersfinansiering och om �teranv�ndning </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 9 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. Inledande best�mmelser <br/>1 �</b> Denna lag kompletterar Europaparlamentets och r�dets f�rordning <br/>(EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner <br/>f�r v�rdepappersfinansiering och om �teranv�ndning samt om �ndring av <br/>f�rordning (EU) nr 648/2012, i denna lag kallad EU-f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:543px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU-f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ningen. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 �</b> Av artikel 16.1 i EU-f�rordningen f�ljer att Finansinspektionen �r <br/>beh�rig myndighet enligt f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>3 �</b> F�r att bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt denna lag ska <br/>de f�retag som st�r under inspektionens tillsyn betala �rliga avgifter. </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avgifterna. </p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 kap. Utredningsbefogenheter och tv�ngsmedel <br/>F�rel�ggande om att l�mna uppgifter <br/>1 �</b> F�r tillsynen �ver att best�mmelserna i EU-f�rordningen f�ljs f�r <br/>Finansinspektionen f�rel�gga </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. en fysisk eller juridisk person att tillhandah�lla uppgifter, handlingar</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller annat, och </p> <p style="position:absolute;top:885px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. den som f�rv�ntas kunna l�mna upplysningar i saken att inst�lla sig till</p> <p style="position:absolute;top:905px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rh�r p� tid och plats som inspektionen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket g�ller inte i den utstr�ckning uppgiftsl�mnandet skulle </p> <p style="position:absolute;top:946px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten f�r advokater. </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Handr�ckning <br/>2 �</b> Finansinspektionen f�r beg�ra handr�ckning av Kronofogdemyndig-<br/>heten f�r att en kontroll p� plats enligt artikel 9.1 i EU-f�rordningen ska <br/>kunna genomf�ras. </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid handr�ckning g�ller best�mmelserna i uts�kningsbalken om verk-</p> <p style="position:absolute;top:1095px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">st�llighet av f�rpliktelser som inte avser betalningsskyldighet, avhysning </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:277</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">22 maj 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">eller avl�gsnande. Om Finansinspektionen beg�r det, ska Kronofogde-<br/>myndigheten inte i f�rv�g underr�tta den som kontrollen ska genomf�ras <br/>hos. </p> <p style="position:absolute;top:132px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>�kthetskontroll <br/>3 �</b> Kronofogdemyndigheten �r ansvarig myndighet f�r s�dan �kthets-<br/>kontroll som f�ljer av artikel 9.1 i EU-f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>Verkst�llighet av beslut om avgifter och viten enligt EU-f�rordningen <br/>4 �</b> Beslut om avgifter eller viten enligt EU-f�rordningen f�r verkst�llas <br/>enligt uts�kningsbalkens best�mmelser p� samma s�tt som en svensk dom <br/>som har f�tt laga kraft, om inte n�got annat f�ljer av EU-f�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>3 kap. Ingripanden <br/>Ingripanden mot juridiska personer <br/>1 �</b> Finansinspektionen ska ingripa mot en juridisk person som �sidos�tter <br/>sina skyldigheter enligt EU-f�rordningen genom att </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. inte inom f�reskriven tid rapportera uppgifter om transaktioner f�r </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">v�rdepappersfinansiering som personen har ing�tt samt om varje �ndring <br/>eller avslutande av s�dana transaktioner till ett transaktionsregister som <br/>registrerats i enlighet med artikel 5 eller godk�nts i enlighet med artikel 19 <br/>i f�rordningen (artikel 4.1), </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. inte h�lla uppgifter om alla transaktioner f�r v�rdepappersfinansiering </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">som personen har ing�tt, �ndrat eller avslutat arkiverade i minst fem �r efter <br/>det att transaktionen avslutats (artikel 4.4), </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">3. inte se till att uppgifter om transaktioner f�r v�rdepappersfinansiering </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">rapporteras till Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten om <br/>transaktionsregister saknas (artikel 4.5), eller </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">4. �teranv�nda finansiella instrument som tillh�r n�gon annan och som </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">tagits emot inom ramen f�r ett s�kerhetsarrangemang trots att villkoren i <br/>artikel 15 inte �r uppfyllda. </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21"> </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 �</b> Ett ingripande enligt 1 � sker genom beslut om </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">1. f�rel�ggande att inom en viss tid upph�ra med �vertr�delsen, <br/>2. f�rel�ggande att inom en viss tid begr�nsa r�relsen i n�got avseende, </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">minska riskerna i den eller vidta n�gon annan �tg�rd f�r att komma till r�tta <br/>med situationen, </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">3. f�rbud att verkst�lla beslut, eller <br/>4. anm�rkning. <br/>Om �vertr�delsen �r allvarlig, ska auktorisationen �terkallas eller, om det </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">�r tillr�ckligt, varning meddelas, om den juridiska personen �r </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. en central motpart som har auktoriserats av Finansinspektionen enligt </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli <br/>2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, eller </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. en v�rdepapperscentral som har auktoriserats av Finansinspektionen </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 909/2014 av den <br/>23 juli 2014 om f�rb�ttrad v�rdepappersavveckling i Europeiska unionen <br/>och om v�rdepapperscentraler samt �ndring av direktiv 98/26/EG och <br/>2014/65/EU och f�rordning (EU) nr 236/2012. </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">Ett beslut om �terkallelse f�r f�renas med f�rbud att forts�tta r�relsen. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>2019:277</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>3 �</b> Om auktorisationen f�r en central motpart eller en v�rdepapperscentral <br/>�terkallas enligt 2 � andra stycket, f�r Finansinspektionen besluta om hur <br/>avvecklingen av r�relsen ska ske. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>4 �</b> Om beslut om anm�rkning eller varning enligt 2 � har meddelats, f�r <br/>Finansinspektionen besluta att den juridiska personen ska betala en sank-<br/>tionsavgift. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Sanktionsavgiften f�r beslutas bara om den som avgiften g�ller, inom tv� </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">�r fr�n det att �vertr�delsen �gde rum, har delgetts en upplysning om att <br/>fr�gan om sanktionsavgift har tagits upp av Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>Ingripanden mot vissa fysiska personer <br/>5 �</b> Om en juridisk person har �sidosatt de skyldigheter som anges i 1 �, <br/>ska Finansinspektionen ingripa mot den som ing�r i den juridiska personens <br/>styrelse eller �r dess verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�gon av dem. <br/>Ingripande f�r ske genom en eller b�da av f�ljande sanktioner: </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. att den fysiska personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre och h�gst </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">tio �r, inte f�r vara styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r i den juri-<br/>diska personen, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, eller </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft35">2. sanktionsavgift. <br/>Ett ingripande f�r bara ske om den juridiska personens �vertr�delse �r </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">allvarlig och den fysiska personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oaktsam-<br/>het orsakat �vertr�delsen. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>6 �</b> Fr�gor om ingripande mot fysiska personer tas upp av Finansinspek-<br/>tionen genom sanktionsf�rel�ggande. </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Ett sanktionsf�rel�ggande inneb�r att den fysiska personen f�rel�ggs att </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">inom en viss tid godk�nna en sanktion som �r best�md till tid eller belopp. </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">N�r f�rel�ggandet har godk�nts, g�ller det som ett domstolsavg�rande </p> <p style="position:absolute;top:650px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">som f�tt laga kraft. Ett godk�nnande som g�rs efter den tid som angetts i <br/>f�rel�ggandet �r utan verkan. </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:711px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>7 �</b> Ett sanktionsf�rel�ggande ska inneh�lla uppgift om </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft35">1. den fysiska person som f�rel�ggandet avser, <br/>2. �vertr�delsen och de omst�ndigheter som beh�vs f�r att k�nneteckna </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">den, </p> <p style="position:absolute;top:793px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft35">3. de best�mmelser som �r till�mpliga p� �vertr�delsen, och <br/>4. den sanktion som f�rel�ggs personen. <br/>F�rel�ggandet ska ocks� inneh�lla en upplysning om att ans�kan om </p> <p style="position:absolute;top:854px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35">sanktion kan komma att ges in till domstol, om f�rel�ggandet inte godk�nns <br/>inom den tid som Finansinspektionen anger. </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31"> </p> <p style="position:absolute;top:915px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>8 �</b> Om ett sanktionsf�rel�ggande inte har godk�nts inom angiven tid, f�r <br/>Finansinspektionen ans�ka hos domstol om att sanktion ska beslutas. En <br/>s�dan ans�kan ska g�ras hos den f�rvaltningsr�tt som �r beh�rig att pr�va <br/>ett �verklagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot den juri-<br/>diska personen f�r samma �vertr�delse. </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft35">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1058px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>9 �</b> En sanktion mot en fysisk person f�r beslutas bara om sanktionsf�re-<br/>l�ggande har delgetts den fysiska personen inom tv� �r fr�n den tidpunkt d� <br/>�vertr�delsen �gde rum. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>2019:277</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>Sanktionsavgifter <br/>10 �</b> Sanktionsavgiften f�r en juridisk person ska fastst�llas till h�gst det <br/>h�gsta av </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. ett belopp som per den 12 januari 2016 i svenska kronor motsvarade </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">fem miljoner euro, vid �vertr�delser som avses i 1 � 13, </p> <p style="position:absolute;top:161px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. ett belopp som per den 12 januari 2016 i svenska kronor motsvarade </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">15 miljoner euro, vid �vertr�delser som avses i 1 � 4, </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">3. tio procent av den juridiska personens oms�ttning n�rmast f�reg�ende </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">r�kenskaps�r eller, i f�rekommande fall, motsvarande oms�ttning p� koncern-<br/>niv�, eller </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">4. tre g�nger den vinst som den juridiska personen gjort till f�ljd av �ver-</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">tr�delsen, om beloppet g�r att fastst�lla. </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft46">Sanktionsavgiften f�r inte best�mmas till ett l�gre belopp �n 5 000 kronor. <br/>Om �vertr�delsen har skett under den juridiska personens f�rsta verk-</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">samhets�r eller om uppgifter om oms�ttningen annars saknas eller �r brist-<br/>f�lliga, f�r oms�ttningen uppskattas. </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft46">Avgiften tillfaller staten. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>11 �</b> Sanktionsavgiften f�r en fysisk person ska fastst�llas till h�gst det <br/>h�gsta av </p> <p style="position:absolute;top:467px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. ett belopp som per den 12 januari 2016 i svenska kronor motsvarade </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">fem miljoner euro, eller </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. tre g�nger den vinst som den fysiska personen gjort till f�ljd av �ver-</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">tr�delsen, om beloppet g�r att fastst�lla. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Avgiften tillfaller staten. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>Val av ingripande <br/>12 �</b> Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta h�nsyn till hur all-<br/>varlig �vertr�delsen �r och hur l�nge den p�g�tt. S�rskild h�nsyn ska tas till <br/>�vertr�delsens konkreta och potentiella effekter p� det finansiella systemet, <br/>skador som uppst�tt och graden av ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>13 �</b> Ut�ver det som anges i 12 � ska det i f�rsv�rande riktning beaktas om <br/>den juridiska personen eller den fysiska personen tidigare har beg�tt en �ver-<br/>tr�delse. Vid denna bed�mning ska s�rskild vikt f�stas vid om �vertr�del-<br/>serna �r likartade och den tid som har g�tt mellan de olika �vertr�delserna. </p> <p style="position:absolute;top:800px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft46">I f�rmildrande riktning ska det beaktas om <br/>1. den juridiska personen eller fysiska personen i v�sentlig utstr�ckning </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">genom ett aktivt samarbete har underl�ttat Finansinspektionens utredning, <br/>och </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. den juridiska personen snabbt upph�rt med �vertr�delsen eller den </p> <p style="position:absolute;top:902px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">fysiska personen snabbt verkat f�r att �vertr�delsen ska upph�ra, sedan den <br/>anm�lts till eller p�talats av Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:964px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>14 �</b> N�r sanktionsavgiftens storlek fastst�lls, ska s�rskild h�nsyn tas till <br/>s�dana omst�ndigheter som anges i 12 och 13 ��, samt till den ber�rda per-<br/>sonens finansiella st�llning och, om det g�r att best�mma, den vinst som <br/>personen gjort till f�ljd av �vertr�delsen. </p> <p style="position:absolute;top:1045px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41"> </p> <p style="position:absolute;top:1066px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>15 �</b> Finansinspektionen f�r avst� fr�n ingripande om </p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft46">1. en �vertr�delse �r ringa eller urs�ktlig, <br/>2. den juridiska personen g�r r�ttelse, </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>2019:277</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">3. den fysiska personen verkat f�r att den juridiska personen g�r r�ttelse </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">eller om n�gon annan myndighet eller n�got annat organ har vidtagit <br/>�tg�rder mot personen och dessa �tg�rder bed�ms tillr�ckliga, eller </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">4. det annars finns s�rskilda sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>Verkst�llighet av beslut om sanktionsavgift <br/>16 �</b> En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom 30 dagar <br/>efter det att ett beslut eller en dom om att ta ut avgiften har f�tt laga kraft <br/>eller sanktionsf�rel�ggandet godk�nts eller den l�ngre tid som anges i beslu-<br/>tet eller f�rel�ggandet. </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>17 �</b> Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift f�r verkst�llas enligt <br/>uts�kningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i <br/>16 �. </p> <p style="position:absolute;top:344px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:364px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>18 �</b> Om sanktionsavgiften inte har betalats inom den tid som anges i 16 �, <br/>ska Finansinspektionen l�mna den obetalda avgiften f�r indrivning. </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Best�mmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">statliga fordringar m.m. </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>19 �</b> En sanktionsavgift som har beslutats faller bort i den utstr�ckning <br/>verkst�llighet inte har skett inom fem �r fr�n det att beslutet eller domen om <br/>att ta ut avgiften fick laga kraft eller sanktionsf�rel�ggandet godk�ndes. </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>4 kap. �verklagande, beslut som ska g�lla omedelbart och vite <br/>1 �</b> Finansinspektionens beslut om sanktionsf�rel�ggande f�r inte �verkla-<br/>gas. </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag f�r �ver-</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">klagas till allm�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft57">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:698px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>2 �</b> Finansinspektionen f�r best�mma att ett beslut av inspektionen om f�r-<br/>bud, f�rel�ggande eller �terkallelse enligt EU-f�rordningen eller enligt denna <br/>lag ska g�lla omedelbart. </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>3 �</b> Ett f�rel�ggande eller f�rbud enligt denna lag f�r f�renas med vite. </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft57">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2019. <br/>2. Ingripande enligt 3 kap. 1 � 1 eller 3 f�r inte ske f�r �vertr�delser som </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">har �gt rum innan artikel 4.1 i EU-f�rordningen har b�rjat till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">3. Ingripande enligt denna lag f�r inte ske f�r �vertr�delser som har �gt </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">rum f�re ikrafttr�dandet. <br/> <br/>P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:965px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:986px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">STEFAN L�FVEN <br/> </p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft51">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>2019:277</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

med kompletterande best�mmelser till EU:s f�rordning

om transparens i transaktioner f�r

v�rdepappersfinansiering och om �teranv�ndning

Utf�rdad den 9 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

1 kap. Inledande best�mmelser
1 �
Denna lag kompletterar Europaparlamentets och r�dets f�rordning
(EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner
f�r v�rdepappersfinansiering och om �teranv�ndning samt om �ndring av
f�rordning (EU) nr 648/2012, i denna lag kallad EU-f�rordningen.

Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i EU-f�rord-

ningen.

2 � Av artikel 16.1 i EU-f�rordningen f�ljer att Finansinspektionen �r
beh�rig myndighet enligt f�rordningen.

3 � F�r att bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt denna lag ska
de f�retag som st�r under inspektionens tillsyn betala �rliga avgifter.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om avgifterna.

2 kap. Utredningsbefogenheter och tv�ngsmedel
F�rel�ggande om att l�mna uppgifter
1 �
F�r tillsynen �ver att best�mmelserna i EU-f�rordningen f�ljs f�r
Finansinspektionen f�rel�gga

1. en fysisk eller juridisk person att tillhandah�lla uppgifter, handlingar

eller annat, och

2. den som f�rv�ntas kunna l�mna upplysningar i saken att inst�lla sig till

f�rh�r p� tid och plats som inspektionen best�mmer.

F�rsta stycket g�ller inte i den utstr�ckning uppgiftsl�mnandet skulle

strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten f�r advokater.

Handr�ckning
2 �
Finansinspektionen f�r beg�ra handr�ckning av Kronofogdemyndig-
heten f�r att en kontroll p� plats enligt artikel 9.1 i EU-f�rordningen ska
kunna genomf�ras.

Vid handr�ckning g�ller best�mmelserna i uts�kningsbalken om verk-

st�llighet av f�rpliktelser som inte avser betalningsskyldighet, avhysning

1 Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200.

SFS

2019:277

Publicerad
den

22 maj 2019

background image

2

SFS

eller avl�gsnande. Om Finansinspektionen beg�r det, ska Kronofogde-
myndigheten inte i f�rv�g underr�tta den som kontrollen ska genomf�ras
hos.

�kthetskontroll
3 �
Kronofogdemyndigheten �r ansvarig myndighet f�r s�dan �kthets-
kontroll som f�ljer av artikel 9.1 i EU-f�rordningen.

Verkst�llighet av beslut om avgifter och viten enligt EU-f�rordningen
4 �
Beslut om avgifter eller viten enligt EU-f�rordningen f�r verkst�llas
enligt uts�kningsbalkens best�mmelser p� samma s�tt som en svensk dom
som har f�tt laga kraft, om inte n�got annat f�ljer av EU-f�rordningen.

3 kap. Ingripanden
Ingripanden mot juridiska personer
1 �
Finansinspektionen ska ingripa mot en juridisk person som �sidos�tter
sina skyldigheter enligt EU-f�rordningen genom att

1. inte inom f�reskriven tid rapportera uppgifter om transaktioner f�r

v�rdepappersfinansiering som personen har ing�tt samt om varje �ndring
eller avslutande av s�dana transaktioner till ett transaktionsregister som
registrerats i enlighet med artikel 5 eller godk�nts i enlighet med artikel 19
i f�rordningen (artikel 4.1),

2. inte h�lla uppgifter om alla transaktioner f�r v�rdepappersfinansiering

som personen har ing�tt, �ndrat eller avslutat arkiverade i minst fem �r efter
det att transaktionen avslutats (artikel 4.4),

3. inte se till att uppgifter om transaktioner f�r v�rdepappersfinansiering

rapporteras till Europeiska v�rdepappers- och marknadsmyndigheten om
transaktionsregister saknas (artikel 4.5), eller

4. �teranv�nda finansiella instrument som tillh�r n�gon annan och som

tagits emot inom ramen f�r ett s�kerhetsarrangemang trots att villkoren i
artikel 15 inte �r uppfyllda.

2 � Ett ingripande enligt 1 � sker genom beslut om

1. f�rel�ggande att inom en viss tid upph�ra med �vertr�delsen,
2. f�rel�ggande att inom en viss tid begr�nsa r�relsen i n�got avseende,

minska riskerna i den eller vidta n�gon annan �tg�rd f�r att komma till r�tta
med situationen,

3. f�rbud att verkst�lla beslut, eller
4. anm�rkning.
Om �vertr�delsen �r allvarlig, ska auktorisationen �terkallas eller, om det

�r tillr�ckligt, varning meddelas, om den juridiska personen �r

1. en central motpart som har auktoriserats av Finansinspektionen enligt

Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli
2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, eller

2. en v�rdepapperscentral som har auktoriserats av Finansinspektionen

enligt Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 909/2014 av den
23 juli 2014 om f�rb�ttrad v�rdepappersavveckling i Europeiska unionen
och om v�rdepapperscentraler samt �ndring av direktiv 98/26/EG och
2014/65/EU och f�rordning (EU) nr 236/2012.

Ett beslut om �terkallelse f�r f�renas med f�rbud att forts�tta r�relsen.

2019:277

background image

3

SFS

3 � Om auktorisationen f�r en central motpart eller en v�rdepapperscentral
�terkallas enligt 2 � andra stycket, f�r Finansinspektionen besluta om hur
avvecklingen av r�relsen ska ske.

4 � Om beslut om anm�rkning eller varning enligt 2 � har meddelats, f�r
Finansinspektionen besluta att den juridiska personen ska betala en sank-
tionsavgift.

Sanktionsavgiften f�r beslutas bara om den som avgiften g�ller, inom tv�

�r fr�n det att �vertr�delsen �gde rum, har delgetts en upplysning om att
fr�gan om sanktionsavgift har tagits upp av Finansinspektionen.

Ingripanden mot vissa fysiska personer
5 �
Om en juridisk person har �sidosatt de skyldigheter som anges i 1 �,
ska Finansinspektionen ingripa mot den som ing�r i den juridiska personens
styrelse eller �r dess verkst�llande direkt�r, eller ers�ttare f�r n�gon av dem.
Ingripande f�r ske genom en eller b�da av f�ljande sanktioner:

1. att den fysiska personen i fr�ga under en viss tid, l�gst tre och h�gst

tio �r, inte f�r vara styrelseledamot eller verkst�llande direkt�r i den juri-
diska personen, eller ers�ttare f�r n�gon av dem, eller

2. sanktionsavgift.
Ett ingripande f�r bara ske om den juridiska personens �vertr�delse �r

allvarlig och den fysiska personen i fr�ga upps�tligen eller av grov oaktsam-
het orsakat �vertr�delsen.

6 � Fr�gor om ingripande mot fysiska personer tas upp av Finansinspek-
tionen genom sanktionsf�rel�ggande.

Ett sanktionsf�rel�ggande inneb�r att den fysiska personen f�rel�ggs att

inom en viss tid godk�nna en sanktion som �r best�md till tid eller belopp.

N�r f�rel�ggandet har godk�nts, g�ller det som ett domstolsavg�rande

som f�tt laga kraft. Ett godk�nnande som g�rs efter den tid som angetts i
f�rel�ggandet �r utan verkan.

7 � Ett sanktionsf�rel�ggande ska inneh�lla uppgift om

1. den fysiska person som f�rel�ggandet avser,
2. �vertr�delsen och de omst�ndigheter som beh�vs f�r att k�nneteckna

den,

3. de best�mmelser som �r till�mpliga p� �vertr�delsen, och
4. den sanktion som f�rel�ggs personen.
F�rel�ggandet ska ocks� inneh�lla en upplysning om att ans�kan om

sanktion kan komma att ges in till domstol, om f�rel�ggandet inte godk�nns
inom den tid som Finansinspektionen anger.

8 � Om ett sanktionsf�rel�ggande inte har godk�nts inom angiven tid, f�r
Finansinspektionen ans�ka hos domstol om att sanktion ska beslutas. En
s�dan ans�kan ska g�ras hos den f�rvaltningsr�tt som �r beh�rig att pr�va
ett �verklagande av Finansinspektionens beslut om ingripande mot den juri-
diska personen f�r samma �vertr�delse.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

9 � En sanktion mot en fysisk person f�r beslutas bara om sanktionsf�re-
l�ggande har delgetts den fysiska personen inom tv� �r fr�n den tidpunkt d�
�vertr�delsen �gde rum.

2019:277

background image

4

SFS

Sanktionsavgifter
10 �
Sanktionsavgiften f�r en juridisk person ska fastst�llas till h�gst det
h�gsta av

1. ett belopp som per den 12 januari 2016 i svenska kronor motsvarade

fem miljoner euro, vid �vertr�delser som avses i 1 � 13,

2. ett belopp som per den 12 januari 2016 i svenska kronor motsvarade

15 miljoner euro, vid �vertr�delser som avses i 1 � 4,

3. tio procent av den juridiska personens oms�ttning n�rmast f�reg�ende

r�kenskaps�r eller, i f�rekommande fall, motsvarande oms�ttning p� koncern-
niv�, eller

4. tre g�nger den vinst som den juridiska personen gjort till f�ljd av �ver-

tr�delsen, om beloppet g�r att fastst�lla.

Sanktionsavgiften f�r inte best�mmas till ett l�gre belopp �n 5 000 kronor.
Om �vertr�delsen har skett under den juridiska personens f�rsta verk-

samhets�r eller om uppgifter om oms�ttningen annars saknas eller �r brist-
f�lliga, f�r oms�ttningen uppskattas.

Avgiften tillfaller staten.

11 � Sanktionsavgiften f�r en fysisk person ska fastst�llas till h�gst det
h�gsta av

1. ett belopp som per den 12 januari 2016 i svenska kronor motsvarade

fem miljoner euro, eller

2. tre g�nger den vinst som den fysiska personen gjort till f�ljd av �ver-

tr�delsen, om beloppet g�r att fastst�lla.

Avgiften tillfaller staten.

Val av ingripande
12 �
Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta h�nsyn till hur all-
varlig �vertr�delsen �r och hur l�nge den p�g�tt. S�rskild h�nsyn ska tas till
�vertr�delsens konkreta och potentiella effekter p� det finansiella systemet,
skador som uppst�tt och graden av ansvar.

13 � Ut�ver det som anges i 12 � ska det i f�rsv�rande riktning beaktas om
den juridiska personen eller den fysiska personen tidigare har beg�tt en �ver-
tr�delse. Vid denna bed�mning ska s�rskild vikt f�stas vid om �vertr�del-
serna �r likartade och den tid som har g�tt mellan de olika �vertr�delserna.

I f�rmildrande riktning ska det beaktas om
1. den juridiska personen eller fysiska personen i v�sentlig utstr�ckning

genom ett aktivt samarbete har underl�ttat Finansinspektionens utredning,
och

2. den juridiska personen snabbt upph�rt med �vertr�delsen eller den

fysiska personen snabbt verkat f�r att �vertr�delsen ska upph�ra, sedan den
anm�lts till eller p�talats av Finansinspektionen.

14 � N�r sanktionsavgiftens storlek fastst�lls, ska s�rskild h�nsyn tas till
s�dana omst�ndigheter som anges i 12 och 13 ��, samt till den ber�rda per-
sonens finansiella st�llning och, om det g�r att best�mma, den vinst som
personen gjort till f�ljd av �vertr�delsen.

15 � Finansinspektionen f�r avst� fr�n ingripande om

1. en �vertr�delse �r ringa eller urs�ktlig,
2. den juridiska personen g�r r�ttelse,

2019:277

background image

5

SFS

3. den fysiska personen verkat f�r att den juridiska personen g�r r�ttelse

eller om n�gon annan myndighet eller n�got annat organ har vidtagit
�tg�rder mot personen och dessa �tg�rder bed�ms tillr�ckliga, eller

4. det annars finns s�rskilda sk�l.

Verkst�llighet av beslut om sanktionsavgift
16 �
En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom 30 dagar
efter det att ett beslut eller en dom om att ta ut avgiften har f�tt laga kraft
eller sanktionsf�rel�ggandet godk�nts eller den l�ngre tid som anges i beslu-
tet eller f�rel�ggandet.

17 � Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift f�r verkst�llas enligt
uts�kningsbalken, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i
16 �.

18 � Om sanktionsavgiften inte har betalats inom den tid som anges i 16 �,
ska Finansinspektionen l�mna den obetalda avgiften f�r indrivning.

Best�mmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av

statliga fordringar m.m.

19 � En sanktionsavgift som har beslutats faller bort i den utstr�ckning
verkst�llighet inte har skett inom fem �r fr�n det att beslutet eller domen om
att ta ut avgiften fick laga kraft eller sanktionsf�rel�ggandet godk�ndes.

4 kap. �verklagande, beslut som ska g�lla omedelbart och vite
1 �
Finansinspektionens beslut om sanktionsf�rel�ggande f�r inte �verkla-
gas.

Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag f�r �ver-

klagas till allm�n f�rvaltningsdomstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

2 � Finansinspektionen f�r best�mma att ett beslut av inspektionen om f�r-
bud, f�rel�ggande eller �terkallelse enligt EU-f�rordningen eller enligt denna
lag ska g�lla omedelbart.

3 � Ett f�rel�ggande eller f�rbud enligt denna lag f�r f�renas med vite.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juni 2019.
2. Ingripande enligt 3 kap. 1 � 1 eller 3 f�r inte ske f�r �vertr�delser som

har �gt rum innan artikel 4.1 i EU-f�rordningen har b�rjat till�mpas.

3. Ingripande enligt denna lag f�r inte ske f�r �vertr�delser som har �gt

rum f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

PER BOLUND

(Finansdepartementet)

2019:277

;