SFS 2019:280 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2019-280.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.