SFS 2019:282 Förordning om ikraftträdande av lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

SFS2019-282.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:IWVURC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:YHVHHW+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om ikrafttr�dande av lagen (2019:155) om �ndring i lagen </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>(1997:1137) om v�gavgift f�r vissa tunga fordon </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 16 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">Regeringen f�reskriver att lagen (2019:155) om �ndring i lagen (1997:1137) <br/>om v�gavgift f�r vissa tunga fordon ska tr�da i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft17">Marc Gren <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2019:282</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft16">23 maj 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om ikrafttr�dande av lagen (2019:155) om �ndring i lagen

(1997:1137) om v�gavgift f�r vissa tunga fordon

Utf�rdad den 16 maj 2019

Regeringen f�reskriver att lagen (2019:155) om �ndring i lagen (1997:1137)
om v�gavgift f�r vissa tunga fordon ska tr�da i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Marc Gren
(Finansdepartementet)

SFS

2019:282

Publicerad
den

23 maj 2019

;