SFS 2019:282 Förordning om ikraftträdande av lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

SFS2019-282.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2019:155) om ändring i lagen

(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver att lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137)
om vägavgift för vissa tunga fordon ska träda i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Marc Gren
(Finansdepartementet)

SFS

2019:282

Publicerad
den

23 maj 2019