SFS 2019:283 Förordning om ändring i förordningen (2018:1640) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2019

SFS2019-283.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:21px;font-family:CEVGNJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ZHJLNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:GUVBHM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:21px;line-height:41px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:AKCHHY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">p </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordning</b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>en (2018:1640) om fastst�llande </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>av omr�knade belopp f�r v�gavgift f�r �r 2019 <br/></b>Utf�rdad den 16 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2018:1640) om fastst�l-<br/>lande av omr�knade belopp f�r v�gavgift f�r �r 2019 </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111"><i>dels</i> att 3 och 4 �� ska upph�ra att g�lla fr�n den 1 juli 2019, <br/><i>dels</i> att nuvarande 5 � ska betecknas 3 �, <br/><i>dels</i> att 1 och 2 �� ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>1 �</b> Regeringen fastst�ller enligt punkt 4 i ikrafttr�dande- och �verg�ngs-<br/>best�mmelserna till lagen (2019:155) om �ndring i lagen (1997:1137) om <br/>v�gavgift f�r vissa tunga fordon avgiften till f�ljande belopp f�r �r 2019. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 �</b> V�gavgift tas ut enligt f�ljande, med olika belopp beroende p� antal <br/>axlar och vilka krav p� utsl�pp av f�roreningar som ett fordons motor upp-<br/>fyller, i enlighet med s�dan EURO-utsl�ppsklass f�r ett fordon som <br/> n�r det g�ller klasserna 0V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och<br/>r�dets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter p� tunga gods-<br/>fordon f�r anv�ndningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europa-<br/>parlamentets och r�dets direktiv 2011/76/EU, och<br/> n�r det g�ller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och r�dets<br/>f�rordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodk�nnande av<br/>motorfordon och motorer vad g�ller utsl�pp fr�n tunga fordon (Euro 6) och<br/>om tillg�ng till information om reparation och underh�ll av fordon samt om<br/>�ndring av f�rordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om<br/>upph�vande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i<br/>lydelsen enligt kommissionens f�rordning (EU) nr 133/2014.</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft10">H�gst 3 axlar </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft10">EURO-klass Avgift </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft111">per �r <br/>i kronor </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft111">Avgift <br/>per m�nad <br/>i kronor </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:419px;white-space:nowrap" class="ft111">Avgift <br/>per vecka <br/>i kronor </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:524px;white-space:nowrap" class="ft111">Avgift <br/>per dag <br/>i kronor </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft10">0 </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft10">14 534 </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft10">1 446 </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft10">382 </p> <p style="position:absolute;top:963px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft10">123 </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft10">I </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft10">12 633 </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft10">1 260 </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft10">330 </p> <p style="position:absolute;top:984px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft10">123 </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft10">II </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft10">11 001 </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft10">1 094 </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft10">289 </p> <p style="position:absolute;top:1005px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft10">123 </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft10">III </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft10">9 565 </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft10">950 </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft10">247 </p> <p style="position:absolute;top:1026px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft10">123 </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft10">IV </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft10">8 697 </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft10">867 </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft10">227 </p> <p style="position:absolute;top:1047px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft10">123 </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft10">V </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft10">7 747 </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft10">774 </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft10">206 </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft10">123 </p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft111">VI <br/>eller renare </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft10">7 747 </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft10">774 </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft10">206 </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft10">123 </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2019:283</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft19">23 maj 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:283</b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:308px;white-space:nowrap" class="ft20">Minst 4 axlar </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20">EURO-klass Avgift </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft23">per �r <br/>i kronor </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft23">Avgift <br/>per m�nad <br/>i kronor </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:420px;white-space:nowrap" class="ft23">Avgift <br/>per vecka <br/>i kronor </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:524px;white-space:nowrap" class="ft23">Avgift <br/>per dag <br/>i kronor </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20">0 </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20">24 368 </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft20">2 427 </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft20">640 </p> <p style="position:absolute;top:135px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft20">123 </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20">I </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20">21 093 </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft20">2 107 </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft20">557 </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft20">123 </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20">II </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20">18 346 </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft20">1 828 </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft20">485 </p> <p style="position:absolute;top:178px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft20">123 </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20">III </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20">15 939 </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft20">1 590 </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft20">423 </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft20">123 </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20">IV </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20">14 503 </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft20">1 446 </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft20">382 </p> <p style="position:absolute;top:220px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft20">123 </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft20">V </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20">12 912 </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft20">1 291 </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft20">340 </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft20">123 </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft23">VI <br/>eller renare </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft20">12 912 </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:362px;white-space:nowrap" class="ft20">1 291 </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft20">340 </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft20">123 </p> <p style="position:absolute;top:323px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2019.<br/>2. F�rordningen i sin �ldre lydelse g�ller fortfarande i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Marc Gren <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

p

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordning

en (2018:1640) om fastst�llande

av omr�knade belopp f�r v�gavgift f�r �r 2019
Utf�rdad den 16 maj 2019

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2018:1640) om fastst�l-
lande av omr�knade belopp f�r v�gavgift f�r �r 2019

dels att 3 och 4 �� ska upph�ra att g�lla fr�n den 1 juli 2019,
dels att nuvarande 5 � ska betecknas 3 �,
dels att 1 och 2 �� ska ha f�ljande lydelse.

1 � Regeringen fastst�ller enligt punkt 4 i ikrafttr�dande- och �verg�ngs-
best�mmelserna till lagen (2019:155) om �ndring i lagen (1997:1137) om
v�gavgift f�r vissa tunga fordon avgiften till f�ljande belopp f�r �r 2019.

2 � V�gavgift tas ut enligt f�ljande, med olika belopp beroende p� antal
axlar och vilka krav p� utsl�pp av f�roreningar som ett fordons motor upp-
fyller, i enlighet med s�dan EURO-utsl�ppsklass f�r ett fordon som
 n�r det g�ller klasserna 0V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och
r�dets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter p� tunga gods-
fordon f�r anv�ndningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europa-
parlamentets och r�dets direktiv 2011/76/EU, och
 n�r det g�ller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och r�dets
f�rordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodk�nnande av
motorfordon och motorer vad g�ller utsl�pp fr�n tunga fordon (Euro 6) och
om tillg�ng till information om reparation och underh�ll av fordon samt om
�ndring av f�rordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om
upph�vande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i
lydelsen enligt kommissionens f�rordning (EU) nr 133/2014.

H�gst 3 axlar

EURO-klass Avgift

per �r
i kronor

Avgift
per m�nad
i kronor

Avgift
per vecka
i kronor

Avgift
per dag
i kronor

0

14 534

1 446

382

123

I

12 633

1 260

330

123

II

11 001

1 094

289

123

III

9 565

950

247

123

IV

8 697

867

227

123

V

7 747

774

206

123

VI
eller renare

7 747

774

206

123

SFS

2019:283

Publicerad
den

23 maj 2019

background image

2

SFS

2019:283

Minst 4 axlar

EURO-klass Avgift

per �r
i kronor

Avgift
per m�nad
i kronor

Avgift
per vecka
i kronor

Avgift
per dag
i kronor

0

24 368

2 427

640

123

I

21 093

2 107

557

123

II

18 346

1 828

485

123

III

15 939

1 590

423

123

IV

14 503

1 446

382

123

V

12 912

1 291

340

123

VI
eller renare

12 912

1 291

340

123

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2019.
2. F�rordningen i sin �ldre lydelse g�ller fortfarande i fr�ga om

f�rh�llanden som h�nf�r sig till tiden f�re den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Marc Gren
(Finansdepartementet)

;