SFS 2019:285 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

SFS2019-285.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.