SFS 2019:286 Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554)

SFS2019-286.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.