SFS 2019:288 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

SFS2019-288.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.