SFS 2019:290 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

SFS2019-290.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.