SFS 2019:292 Förordning om röstningsrådgivare

SFS2019-292.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:XDLKYE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:FUMGGO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:WRVSWG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om r�stningsr�dgivare </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 16 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver1 f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Inledande best�mmelser <br/>1 �</b> Denna f�rordning g�ller f�r r�stningsr�dgivare enligt lagen <br/>(2019:284) om r�stningsr�dgivare. </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>2 �</b> F�rordningen �r meddelad med st�d av 11 � lagen (2019:284) om r�st-<br/>ningsr�dgivare i fr�ga om 7 och 8 �� och med st�d av 8 kap. 7 � regerings-<br/>formen i fr�ga om �vriga best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Anm�lan av verksamheten <br/>3 �</b> En anm�lan enligt 3 � lagen (2019:284) om r�stningsr�dgivare ska <br/>g�ras av n�gon som har r�tt att teckna r�stningsr�dgivarens firma och inne-<br/>h�lla uppgifter om </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. r�stningsr�dgivarens namn och organisationsnummer eller motsva-</p> <p style="position:absolute;top:670px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">rande identifieringsnummer, </p> <p style="position:absolute;top:690px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. r�stningsr�dgivarens kontaktuppgifter, inklusive r�stningsr�dgivarens</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">postadress samt s�rskilda postadresser till r�stningsr�dgivarens huvud-<br/>kontor och verksamhetsst�llen, om s�dana finns, </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">3. r�stningsr�dgivarens webbadress,<br/>4. hur r�stningsr�dgivarens firma tecknas, och<br/>5. r�stningsr�dgivarens verksamhet, i den utstr�ckning som beh�vs f�r att</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Finansinspektionen ska kunna pr�va om verksamheten �r s�dan att den <br/>omfattas av lagen om r�stningsr�dgivare. </p> <p style="position:absolute;top:874px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>4 �</b> Finansinspektionen f�r kr�va in ytterligare uppgifter och handlingar <br/>om det beh�vs f�r att pr�va anm�lan. </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>5 �</b> Om r�stningsr�dgivaren upph�r att bedriva den anm�lda verksam-<br/>heten ska r�stningsr�dgivaren anm�la det till Finansinspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:996px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b> Finansinspektionen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om anm�lan. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">vissa av aktie�gares r�ttigheter i b�rsnoterade f�retag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">r�dets direktiv (EU) 2017/828. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2019:</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>292</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">24 maj 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2019:292</b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>Den �rliga redog�relsen f�r verksamheten <br/>7 �</b> En �rlig redog�relse enligt 5 � lagen (2019:284) om r�stnings-<br/>r�dgivare ska ange </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">1. huvuddragen i de metoder och modeller som r�stningsr�dgivaren</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">till�mpar, </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">2. vilka informationsk�llor som r�stningsr�dgivaren huvudsakligen</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">anv�nder, </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">3. r�stningsr�dgivarens rutiner f�r att s�kra kvaliteten p� sina under-</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">s�kningar, r�d och r�stningsrekommendationer och kvalifikationerna hos <br/>ber�rd personal, </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">4. om, och i s� fall hur, r�stningsr�dgivaren beaktar de f�ruts�ttningar</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">som f�ljer av marknaden, r�ttsregler, myndighetskontroll och det enskilda <br/>bolagets f�rh�llanden, </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">5. huvuddragen i de r�stningspolicyer som r�stningsr�dgivaren till�mpar</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">f�r varje marknad, </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">6. om r�stningsr�dgivaren f�r dialoger med dels de bolag som �r f�rem�l</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">f�r unders�kningar, r�d eller r�stningsrekommendationer, dels bolagens <br/>intressenter, och i s� fall dialogernas omfattning och karakt�r, och </p> <p style="position:absolute;top:428px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">7. r�stningsr�dgivarens rutiner f�r att f�rebygga och hantera potentiella</p> <p style="position:absolute;top:448px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">intressekonflikter. </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Om information enligt f�rsta stycket redan �r tillg�nglig f�r allm�nheten </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">som en del av det som redovisas i r�stningsr�dgivarens uppf�randekod, <br/>beh�ver informationen inte tas med i den �rliga redog�relsen. </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>8 �</b> Finansinspektionen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om den �rliga <br/>redog�relsen. </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna f�rordning tr�der i kraft den 10 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft26">Anna Jegnell <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om r�stningsr�dgivare

Utf�rdad den 16 maj 2019

Regeringen f�reskriver1 f�ljande.

Inledande best�mmelser
1 �
Denna f�rordning g�ller f�r r�stningsr�dgivare enligt lagen
(2019:284) om r�stningsr�dgivare.

2 � F�rordningen �r meddelad med st�d av 11 � lagen (2019:284) om r�st-
ningsr�dgivare i fr�ga om 7 och 8 �� och med st�d av 8 kap. 7 � regerings-
formen i fr�ga om �vriga best�mmelser.

Anm�lan av verksamheten
3 �
En anm�lan enligt 3 � lagen (2019:284) om r�stningsr�dgivare ska
g�ras av n�gon som har r�tt att teckna r�stningsr�dgivarens firma och inne-
h�lla uppgifter om

1. r�stningsr�dgivarens namn och organisationsnummer eller motsva-

rande identifieringsnummer,

2. r�stningsr�dgivarens kontaktuppgifter, inklusive r�stningsr�dgivarens

postadress samt s�rskilda postadresser till r�stningsr�dgivarens huvud-
kontor och verksamhetsst�llen, om s�dana finns,

3. r�stningsr�dgivarens webbadress,
4. hur r�stningsr�dgivarens firma tecknas, och
5. r�stningsr�dgivarens verksamhet, i den utstr�ckning som beh�vs f�r att

Finansinspektionen ska kunna pr�va om verksamheten �r s�dan att den
omfattas av lagen om r�stningsr�dgivare.

4 � Finansinspektionen f�r kr�va in ytterligare uppgifter och handlingar
om det beh�vs f�r att pr�va anm�lan.

5 � Om r�stningsr�dgivaren upph�r att bedriva den anm�lda verksam-
heten ska r�stningsr�dgivaren anm�la det till Finansinspektionen.

6 � Finansinspektionen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om anm�lan.

1 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av

vissa av aktie�gares r�ttigheter i b�rsnoterade f�retag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och

r�dets direktiv (EU) 2017/828.

SFS 2019:

292

Publicerad
den

24 maj 2019

background image

SFS

2019:292

2

Den �rliga redog�relsen f�r verksamheten
7 �
En �rlig redog�relse enligt 5 � lagen (2019:284) om r�stnings-
r�dgivare ska ange

1. huvuddragen i de metoder och modeller som r�stningsr�dgivaren

till�mpar,

2. vilka informationsk�llor som r�stningsr�dgivaren huvudsakligen

anv�nder,

3. r�stningsr�dgivarens rutiner f�r att s�kra kvaliteten p� sina under-

s�kningar, r�d och r�stningsrekommendationer och kvalifikationerna hos
ber�rd personal,

4. om, och i s� fall hur, r�stningsr�dgivaren beaktar de f�ruts�ttningar

som f�ljer av marknaden, r�ttsregler, myndighetskontroll och det enskilda
bolagets f�rh�llanden,

5. huvuddragen i de r�stningspolicyer som r�stningsr�dgivaren till�mpar

f�r varje marknad,

6. om r�stningsr�dgivaren f�r dialoger med dels de bolag som �r f�rem�l

f�r unders�kningar, r�d eller r�stningsrekommendationer, dels bolagens
intressenter, och i s� fall dialogernas omfattning och karakt�r, och

7. r�stningsr�dgivarens rutiner f�r att f�rebygga och hantera potentiella

intressekonflikter.

Om information enligt f�rsta stycket redan �r tillg�nglig f�r allm�nheten

som en del av det som redovisas i r�stningsr�dgivarens uppf�randekod,
beh�ver informationen inte tas med i den �rliga redog�relsen.

8 � Finansinspektionen f�r meddela ytterligare f�reskrifter om den �rliga
redog�relsen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 10 juni 2019.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

;