SFS 2019:297 Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

SFS2019-297.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:ABCDEE+Calibri;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;font-family:MATRCU+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:CLTJSO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:16px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+Calibri;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2013:63) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>bek�mpningsmedelsavgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 16 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2013:63) om bek�mpnings-<br/>medelsavgifter </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"><i>dels</i> att 1 kap. 1 � och rubriken till 1 kap. ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 1 kap. 3 �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. Best�mmelser om f�rordningen och dess till�mpning <br/>1 �</b>1 Denna f�rordning �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regerings-<br/>formen i fr�ga om 1 kap. 3 �, 8 kap. 4 � och 10 kap. 2 � 1 och 2 samt i �vrigt <br/>med st�d av 27 kap. 1 � milj�balken. </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">F�rordningen g�ller avgifter som ska betalas f�r <br/>1. pr�vning och tillsyn av bek�mpningsmedel enligt<br/>a) Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1107/2009 av den</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">21 oktober 2009 om utsl�ppande av v�xtskyddsmedel p� marknaden och om <br/>upph�vande av r�dets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 528/2012 av den</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">22 maj 2012 om tillhandah�llande p� marknaden och anv�ndning av biocid-<br/>produkter, </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">c) f�rordningen (2014:425) om bek�mpningsmedel, och<br/>d) f�rordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bek�mpningsmedel, och </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. statliga f�rvaltningsmyndigheters kostnader f�r utbildning som kr�vs</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt f�rordningen om bek�mpningsmedel. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>3 �</b> De avgifter som ska betalas enligt 2 kap. 13 � och 3 kap. 2 � f�rsta <br/>stycket 2 bidrar till att t�cka kostnaderna f�r handl�ggningen av de �renden <br/>som avgifterna g�ller. </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 14 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1016px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft114">Egon Abresparr <br/>(Milj�departementet) </p> <p style="position:absolute;top:1141px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">1 Senaste lydelse 2017:204. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2019:297</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft113">24 maj 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2013:63) om

bek�mpningsmedelsavgifter

Utf�rdad den 16 maj 2019

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2013:63) om bek�mpnings-
medelsavgifter

dels att 1 kap. 1 � och rubriken till 1 kap. ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 1 kap. 3 �, av f�ljande lydelse.

1 kap. Best�mmelser om f�rordningen och dess till�mpning
1 �
1 Denna f�rordning �r meddelad med st�d av 8 kap. 7 � regerings-
formen i fr�ga om 1 kap. 3 �, 8 kap. 4 � och 10 kap. 2 � 1 och 2 samt i �vrigt
med st�d av 27 kap. 1 � milj�balken.

F�rordningen g�ller avgifter som ska betalas f�r
1. pr�vning och tillsyn av bek�mpningsmedel enligt
a) Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1107/2009 av den

21 oktober 2009 om utsl�ppande av v�xtskyddsmedel p� marknaden och om
upph�vande av r�dets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG,

b) Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) nr 528/2012 av den

22 maj 2012 om tillhandah�llande p� marknaden och anv�ndning av biocid-
produkter,

c) f�rordningen (2014:425) om bek�mpningsmedel, och
d) f�rordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som

bek�mpningsmedel, och

2. statliga f�rvaltningsmyndigheters kostnader f�r utbildning som kr�vs

enligt f�rordningen om bek�mpningsmedel.

3 � De avgifter som ska betalas enligt 2 kap. 13 � och 3 kap. 2 � f�rsta
stycket 2 bidrar till att t�cka kostnaderna f�r handl�ggningen av de �renden
som avgifterna g�ller.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 14 juni 2019.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

1 Senaste lydelse 2017:204.

SFS

2019:297

Publicerad
den

24 maj 2019

;