SFS 2019:313 Förordning om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer med cellprovtagning

SFS2019-313.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer

med cellprovtagning

Utfärdad den 23 maj 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen
(2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården.
De uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i
lagen.

2 § Landstingets ansvar enligt 2 § lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för
viss screening inom hälso- och sjukvården avser screening för livmoderhals-
cancer med gynekologisk cellprovtagning i enlighet med vad som föreskrivs
med stöd av 3 §.

3 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. vilka ålderskategorier som ska omfattas av screeningen,
2. med vilka intervall screeningen ska erbjudas, och
3. de ytterligare villkor som ska gälla för screeningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:313

Publicerad
den

28 maj 2019

;