SFS 2019:327 Förordning om ikraftträdande av lagen (2019:175) om ändring i lagen (1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland

SFS2019-327.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2019:175) om ändring i lagen

(1993:1301) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige

och Ryssland

Utfärdad den 23 maj 2019

Regeringen föreskriver att lagen (2019:175) om ändring i lagen (1993:1301)
om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Ryssland ska träda i kraft
den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS

2019:327

Publicerad
den

29 maj 2019