SFS 2019:330 Förordning om upphävande av Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2005:3) om formulär vid hemförsäljning

SFS2019-330.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av Konsumentverkets föreskrifter

(KOVFS 2005:3) om formulär vid hemförsäljning

Utfärdad den 23 maj 2019

Regeringen föreskriver att Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2005:3)
om formulär vid hemförsäljning ska upphöra att gälla vid utgången av juni
2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Utterberg
(Finansdepartementet)

SFS

2019:330

Publicerad
den

31 maj 2019