SFS 2019:333 Förordning om ändring i förordningen (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

SFS2019-333.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:224) om avgifter för

unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2019:224) om avgifter för
unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

dels att 5 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 6 § ska betecknas 5 §,
dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 6 § ska sättas närmast före 5 §.

4 § För varje unik identitetsmärkning tas en avgift om 0,003139 kronor ut.

Folkhälsomyndigheten eller den som enligt 3 kap. 3 § andra stycket för-

ordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter är id-utfärdare ska
ta ut avgiften.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:333

Publicerad
den

4 juni 2019