SFS 2019:333 Förordning om ändring i förordningen (2019:224) om avgifter för unika identitetsmärkningar på tobaksförpackningar

SFS2019-333.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:XIKNYY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:IJXWWC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2019:224) om avgifter f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>unika identitetsm�rkningar p� tobaksf�rpackningar </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2019:224) om avgifter f�r <br/>unika identitetsm�rkningar p� tobaksf�rpackningar </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels </i>att 5 � ska upph�ra att g�lla, <br/><i>dels </i>att nuvarande 6 � ska betecknas 5 �, <br/><i>dels </i>att 4 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att rubriken n�rmast f�re 6 � ska s�ttas n�rmast f�re 5 �. </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b> F�r varje unik identitetsm�rkning tas en avgift om 0,003139 kronor ut. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Folkh�lsomyndigheten eller den som enligt 3 kap. 3 � andra stycket f�r-</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">ordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter �r id-utf�rdare ska <br/>ta ut avgiften. </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">LENA HALLENGREN </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft19">Lars Hedengran <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2019:333</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft18">4 juni 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2019:224) om avgifter f�r

unika identitetsm�rkningar p� tobaksf�rpackningar

Utf�rdad den 29 maj 2019

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2019:224) om avgifter f�r
unika identitetsm�rkningar p� tobaksf�rpackningar

dels att 5 � ska upph�ra att g�lla,
dels att nuvarande 6 � ska betecknas 5 �,
dels att 4 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att rubriken n�rmast f�re 6 � ska s�ttas n�rmast f�re 5 �.

4 � F�r varje unik identitetsm�rkning tas en avgift om 0,003139 kronor ut.

Folkh�lsomyndigheten eller den som enligt 3 kap. 3 � andra stycket f�r-

ordningen (2019:223) om tobak och liknande produkter �r id-utf�rdare ska
ta ut avgiften.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:333

Publicerad
den

4 juni 2019

;