SFS 2019:337 Förordning om ändring i förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden

SFS2019-337.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:1114) med instruktion

för Centrala studiestödsnämnden

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2017:1114) med instruktion
för Centrala studiestödsnämnden ska ha följande lydelse.

10 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tolv
ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2019.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:337

Publicerad
den

4 juni 2019