SFS 2019:338 Förordning om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk

SFS2019-338.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:1047) med instruktion

för Statens skolverk

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2015:1047) med instruktion
för Statens skolverk ska ha följande lydelse.

23 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio
ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:338

Publicerad
den

4 juni 2019