SFS 2019:339 Förordning om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

SFS2019-339.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion

för Statens skolinspektion

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2011:556) med instruktion för
Statens skolinspektion ska ha följande lydelse.

10 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst elva
ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:339

Publicerad
den

4 juni 2019