SFS 2019:363 Förordning om ändring i förordningen (2017:937) med instruktion för Jämställdhetsmyndigheten

SFS2019-363.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2017:937) med instruktion för

Jämställdhetsmyndigheten

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 8 och 10 §§ förordningen (2017:937) med in-
struktion för Jämställdhetsmyndigheten ska ha följande lydelse.

8 § Myndigheten ska senast den 22 april varje år med utgångspunkt i de
jämställdhetspolitiska målen redovisa och analysera resultat av åtgärder som
relevanta myndigheter och andra aktörer har vidtagit under föregående år.

10 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 8 juli 2019.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Susanne Södersten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2019:363

Publicerad
den

5 juni 2019