SFS 2019:368 Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

SFS2019-368.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:UGRPZP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:CSSQHZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2001:590) om behandling av </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 12 � f�rordningen (2001:590) om behandling av <br/>uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet1 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>12 �</b>2 Uppgifter ur uts�knings- och indrivningsdatabasen f�r l�mnas ut till <br/>den som har tillst�nd enligt 3 � f�rsta stycket kreditupplysningslagen <br/>(1973:1173) att bedriva kreditupplysningsverksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r inkasso�ndam�l f�r vissa uppgifter ur uts�knings- och indrivnings-</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">databasen l�mnas ut till </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den som har tillst�nd av Datainspektionen enligt 2 � f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">inkassolagen (1974:182) att bedriva inkassoverksamhet eller som bedriver <br/>inkassoverksamhet med st�d av 2 � tredje stycket inkassolagen och st�r under <br/>Finansinspektionens tillsyn, </p> <p style="position:absolute;top:613px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">2. Trafikf�rs�kringsf�reningen, och<br/>3. arbetsl�shetskassor som har registrerats hos Inspektionen f�r arbetsl�s-</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">hetsf�rs�kring. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">En beg�ran enligt andra stycket f�r endast omfatta personer som vid tid-</p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">punkten f�r beg�ran �r aktuella f�r inkasso�tg�rd hos den som beg�r ut upp-<br/>gifterna. Uppgifterna f�r endast avse </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. exekutionstitel, skuldbelopp, dag n�r skulden fastst�lldes och n�r den</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">f�rf�ll till betalning, influtna medel och den tidpunkt vid vilken skulden <br/>preskriberas, </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">2. utm�tning och annan verkst�llighet enligt uts�kningsbalken,<br/>3. skuldsanering och F-skuldsanering, och<br/>4. redovisning av verkst�llighetsuppdraget.<br/>Uppgifter som grundar sig p� brott f�r inte l�mnas ut.</p> <p style="position:absolute;top:900px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 19 juni 2019. </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Martina L�fstrand <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2006:790. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2004:271. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:368</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">5 juni 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2001:590) om behandling av

uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet

Utf�rdad den 29 maj 2019

Regeringen f�reskriver att 12 � f�rordningen (2001:590) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet1 ska ha f�ljande lydelse.

12 �2 Uppgifter ur uts�knings- och indrivningsdatabasen f�r l�mnas ut till
den som har tillst�nd enligt 3 � f�rsta stycket kreditupplysningslagen
(1973:1173) att bedriva kreditupplysningsverksamhet.

F�r inkasso�ndam�l f�r vissa uppgifter ur uts�knings- och indrivnings-

databasen l�mnas ut till

1. den som har tillst�nd av Datainspektionen enligt 2 � f�rsta stycket

inkassolagen (1974:182) att bedriva inkassoverksamhet eller som bedriver
inkassoverksamhet med st�d av 2 � tredje stycket inkassolagen och st�r under
Finansinspektionens tillsyn,

2. Trafikf�rs�kringsf�reningen, och
3. arbetsl�shetskassor som har registrerats hos Inspektionen f�r arbetsl�s-

hetsf�rs�kring.

En beg�ran enligt andra stycket f�r endast omfatta personer som vid tid-

punkten f�r beg�ran �r aktuella f�r inkasso�tg�rd hos den som beg�r ut upp-
gifterna. Uppgifterna f�r endast avse

1. exekutionstitel, skuldbelopp, dag n�r skulden fastst�lldes och n�r den

f�rf�ll till betalning, influtna medel och den tidpunkt vid vilken skulden
preskriberas,

2. utm�tning och annan verkst�llighet enligt uts�kningsbalken,
3. skuldsanering och F-skuldsanering, och
4. redovisning av verkst�llighetsuppdraget.
Uppgifter som grundar sig p� brott f�r inte l�mnas ut.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 19 juni 2019.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Martina L�fstrand
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2006:790.

2 Senaste lydelse 2004:271.

SFS

2019:368

Publicerad
den

5 juni 2019

;