SFS 2019:369 Vägtrafikdatalag

SFS2019-369.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:SGWGIJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:JSVHGA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:BWHIER+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft26{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft28{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft29{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft46{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft48{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft55{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft56{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft57{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft64{font-size:16px;font-family:GALAFM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft65{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>V�gtrafikdatalag </b></p> <p style="position:absolute;top:261px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:363px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap. Allm�nna best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lagens syfte <br/>1 �</b> Syftet med denna lag �r att ge tillg�ng till den information som finns i <br/>v�gtrafikregistret samt att ge Transportstyrelsen m�jlighet att behandla <br/>personuppgifter p� ett �ndam�lsenligt s�tt och att skydda m�nniskor mot att <br/>deras personliga integritet kr�nks vid s�dan behandling. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Lagens till�mpningsomr�de <br/>2 �</b> Denna lag g�ller vid behandling av personuppgifter i Transportstyrelsens <br/>verksamhet p� v�gtrafikomr�det som r�r fordon, beh�righeter, tillst�nd och <br/>tillsyn. </p> <p style="position:absolute;top:621px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Lagen g�ller endast om behandlingen �r helt eller delvis automatiserad </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller om personuppgifterna ing�r i eller kommer att ing� i ett register. </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>3 �</b> Best�mmelserna om personuppgifter i f�ljande paragrafer g�ller �ven <br/>vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna: </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114"> 2 kap. 1 � om vilka personuppgifter som ska registreras och om gallring,<br/> 2 kap. 2 � om personuppgiftsansvar,<br/> 2 kap. 20 � om s�kerhets�tg�rder, och<br/> 3 kap. 13 �� om gemensamt tillg�ngliga uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>F�rh�llandet till annan reglering <br/>4 �</b> Denna lag inneh�ller best�mmelser som kompletterar Europa-<br/>parlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om <br/>skydd f�r fysiska personer med avseende p� behandling av personuppgifter <br/>och om det fria fl�det av s�dana uppgifter och om upph�vande av direktiv <br/>95/46/EG (allm�n dataskyddsf�rordning), h�r ben�mnd EU:s dataskydds-<br/>f�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>5 �</b> Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag g�ller lagen <br/>(2018:218) med kompletterande best�mmelser till EU:s dataskydds-<br/>f�rordning och f�reskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om <br/>inte annat f�ljer av denna lag eller f�reskrifter som har meddelats i <br/>anslutning till lagen. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:369</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">7 juni 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 kap. Grundl�ggande best�mmelser om behandling av </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>personuppgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:111px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>Personuppgifter som ska registreras <br/>1 �</b> Transportstyrelsen ska med hj�lp av automatiserad behandling <br/>registrera personuppgifter f�r de �ndam�l som anges i 3, 7, 11, 14 och 16 ��. <br/>Uppgiftssamlingen ben�mns v�gtrafikregistret. </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�re-</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">skrifter om vilka personuppgifter som ska registreras och om gallring. </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><b>Personuppgiftsansvar <br/>2 �</b> Transportstyrelsen �r personuppgiftsansvarig f�r den behandling av <br/>personuppgifter som sker inom ramen f�r myndighetens verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d </p> <p style="position:absolute;top:350px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om personuppgifts-<br/>bitr�den. </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>�ndam�l </b></p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"><i>Fordonsverksamhet <br/></i><b>3 �</b> Personuppgifter f�r behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som <br/>r�r fordon om det �r n�dv�ndigt f�r att hantera fr�gor om </p> <p style="position:absolute;top:517px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. fordons registrering eller anv�ndning eller d�rmed sammanh�ngande </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">fr�gor, </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">2. typgodk�nnande eller enskilt godk�nnande, <br/>3. huruvida ett fordon och dess utrustning �r tillf�rlitligt fr�n s�kerhets-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">synpunkt och i �vrigt l�mpligt f�r trafik, eller </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">4. skatter, avgifter, ers�ttningar eller premier. </p> <p style="position:absolute;top:639px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28"> <br/><b>4 �</b> Personuppgifter som behandlas enligt 3 � f�r �ven behandlas om det <br/>�r n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla s�dana uppgifter om fordon som beh�vs <br/>i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar f�r enligt lag eller f�r-<br/>ordning, n�r det g�ller </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">1. kontroll av ordning och s�kerhet i trafiken, <br/>2. kontroll av om ett fordon och dess utrustning �r tillf�rlitligt fr�n s�ker-</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">hetssynpunkt och i �vrigt l�mpligt f�r trafik, </p> <p style="position:absolute;top:803px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">3. beslut om, utredning om eller kontroll av skatt eller avgift som har sam-</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">band med innehav av ett fordon, </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">4. uts�kning eller indrivning, <br/>5. drivmedelsransonering eller f�rsvars- eller beredskapsplanering, <br/>6. tillsyn, eller <br/>7. en annan verksamhetsuppgift som f�ruts�tter tillg�ng till information </p> <p style="position:absolute;top:925px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft28">om fordon. <br/> <br/><b>5 �</b> Personuppgifter som behandlas enligt 3 � f�r �ven, i andra fall �n som <br/>avses i 4 �, behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla s�dana <br/>uppgifter om fordon som beh�vs f�r </p> <p style="position:absolute;top:1027px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. f�rs�kringsgivning eller n�gon annan verksamhet som underlag f�r </p> <p style="position:absolute;top:1048px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">pr�vningar eller beslut, </p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. kontroll av om ett fordon och dess utrustning �r tillf�rlitligt fr�n s�ker-</p> <p style="position:absolute;top:1089px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">hetssynpunkt och i �vrigt l�mpligt f�r trafik, </p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft28">3. trafiks�kerhets- eller milj��ndam�l, <br/>4. kontroll av �gande- eller f�rfogander�tt vid oms�ttning av fordon, </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>2019:369</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">5. aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter i kund- eller </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">medlemsregister eller liknande register, eller </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">6. uttag av urval av personuppgifter f�r direkt marknadsf�ring, dock med </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">den begr�nsning som f�ljer av artikel 21.2 och 21.3 i EU:s dataskydds-<br/>f�rordning. <br/> <br/><b>6 �</b> Ett fordons registreringsnummer eller fordonsidentifieringsnummer <br/>som behandlas enligt 3 � f�r �ven behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r att <br/>tillhandah�lla uppgifter om fordonets beskaffenhet eller utrustning. </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>Beh�righetsverksamhet <br/></i><b>7 �</b> Personuppgifter f�r behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som <br/>r�r beh�righeter om det �r n�dv�ndigt f�r att hantera fr�gor om </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft36">1. beh�righet att f�ra ett fordon av ett visst slag eller i en viss verksamhet, <br/>2. utbildning eller prov f�r viss beh�righet, <br/>3. f�rdskrivarkort, eller <br/>4. avgifter. </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"> <br/><b>8 �</b> Personuppgifter som behandlas enligt 7 � f�r �ven behandlas om det <br/>�r n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla s�dana uppgifter om beh�righeter som <br/>beh�vs i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar f�r enligt lag eller <br/>f�rordning, n�r det g�ller </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft36">1. kontroll av ordning och s�kerhet i trafiken, <br/>2. tillst�nds- eller l�mplighetspr�vning eller annan liknande pr�vning, <br/>3. f�rsvars- eller beredskapsplanering, <br/>4. tillsyn, eller <br/>5. en annan verksamhetsuppgift som f�ruts�tter tillg�ng till information </p> <p style="position:absolute;top:608px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">om beh�righeter. <br/> <br/><b>9 �</b> En personuppgift i form av en fotografisk bild av en enskild som <br/>behandlas enligt 7 � f�r �ven behandlas n�r det �r n�dv�ndigt f�r att till-<br/>handah�lla en uppgift som beh�vs i </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. Polismyndighetens, S�kerhetspolisens eller Kustbevakningens brotts-</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">bek�mpande och lagf�rande verksamhet, eller </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. Polismyndighetens arbete med att uppr�tth�lla allm�n ordning och </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">s�kerhet. <br/> <br/><b>10 �</b> Personuppgifter som behandlas enligt 7 � f�r �ven, i andra fall �n som <br/>avses i 8 och 9 ��, behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla <br/>s�dana uppgifter om beh�righeter som beh�vs som underlag f�r pr�vningar <br/>eller beslut f�r f�rs�kringsgivning eller n�gon annan verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><i>Tillst�ndsverksamhet <br/></i><b>11 �</b> Personuppgifter f�r behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som <br/>r�r tillst�nd om det �r n�dv�ndigt f�r att hantera fr�gor om </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft36">1. tillst�nd att bedriva yrkesm�ssig verksamhet, <br/>2. f�rordnande eller godk�nnande av personal, <br/>3. undantag fr�n trafikregler, eller <br/>4. avgifter. </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"> <br/><b>12 �</b> Personuppgifter som behandlas enligt 11 � f�r �ven behandlas om det <br/>�r n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla s�dana uppgifter om tillst�nd som beh�vs </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>2019:369</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar f�r enligt lag eller f�r-<br/>ordning, n�r det g�ller </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft46">1. tillsyn, eller <br/>2. en annan verksamhetsuppgift som f�ruts�tter tillg�ng till information </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">om tillst�nd. <br/> <br/><b>13 �</b> Personuppgifter som behandlas enligt 11 � f�r �ven, i andra fall �n <br/>som avses i 12 �, behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla <br/>s�dana uppgifter om tillst�nd som beh�vs som underlag f�r pr�vningar eller <br/>beslut f�r f�rs�kringsgivning eller n�gon annan verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:273px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"><i>Tillsynsverksamhet <br/></i><b>14 �</b> Personuppgifter f�r behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som <br/>r�r tillsyn om det �r n�dv�ndigt f�r att hantera fr�gor om </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft46">1. tillsyn, eller <br/>2. avgifter. </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"> <br/><b>15 �</b> Personuppgifter som behandlas enligt 14 � f�r �ven behandlas om det <br/>�r n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla s�dana uppgifter om tillsyn som beh�vs <br/>i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar f�r enligt lag eller f�r-<br/>ordning. </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><i>Gemensamma �ndam�l <br/></i><b>16 �</b> Personuppgifter f�r behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r att fullg�ra </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. en r�ttslig skyldighet att registrera eller p� annat s�tt dokumentera en </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">personuppgift, eller </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">2. en f�rpliktelse som f�ljer av ett internationellt �tagande. </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"> <br/><b>17 �</b> Personuppgifter som behandlas enligt 3, 7, 11, 14 eller 16 � f�r �ven <br/>behandlas n�r det �r n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla information till </p> <p style="position:absolute;top:675px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft46">1. riksdagen eller regeringen, <br/>2. en annan myndighet eller en enskild, om uppgifterna l�mnas med st�d </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">av lag eller f�rordning, eller </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">3. en utl�ndsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig orga-</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">nisation, om utl�mnandet av uppgifterna sker med anledning av Sveriges <br/>medlemskap i Europeiska unionen eller i enlighet med en internationell <br/>konvention som Sverige har tilltr�tt eller ett av riksdagen godk�nt avtal med <br/>en fr�mmande stat eller en mellanfolklig organisation. <br/> <br/><b>18 �</b> Personuppgifter som behandlas enligt 3, 7, 11, 14 eller 16 � f�r <br/>behandlas �ven f�r andra �ndam�l, under f�ruts�ttning att uppgifterna inte <br/>behandlas p� ett s�tt som �r of�renligt med det �ndam�l f�r vilket upp-<br/>gifterna samlades in. </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>R�ttelse <br/>19 �</b> I fr�ga om en personuppgift om vem som �r registrerad �gare till ett <br/>fordon g�ller den registrerades r�tt till r�ttelse i artikel 16 i EU:s data-<br/>skyddsf�rordning enbart i den utstr�ckning som r�ttelse kan ske utan skada <br/>f�r n�gon annans r�ttigheter eller friheter. </p> <p style="position:absolute;top:1070px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">F�re r�ttelse av en uppgift om vem som �r registrerad �gare till ett fordon, </p> <p style="position:absolute;top:1090px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">ska Transportstyrelsen ge den som ber�rs av �tg�rden tillf�lle att yttra sig. <br/>N�got yttrande beh�ver dock inte inh�mtas om den som ber�rs av �tg�rden <br/>�r ok�nd eller det �r uppenbart obeh�vligt. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>2019:369</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft50">5 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>S�kerhets�tg�rder <br/>20 �</b> Tillg�ngen till personuppgifter ska begr�nsas till vad var och en <br/>beh�ver f�r att kunna fullg�ra sina arbetsuppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:120px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">Personuppgifter som har behandlats f�r �ndam�l som anges i 315 ��, </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">16 � 2 och 17 � ska avskiljas s� att tillg�ngen till dem begr�nsas om de inte <br/>l�ngre beh�vs i Transportstyrelsens l�pande verksamhet. </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela ytterligare f�reskrifter om s�kerhets-<br/>�tg�rder till skydd f�r personuppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>S�kning <br/>21 �</b> Det �r f�rbjudet att utf�ra s�kningar i syfte att f� fram ett urval av <br/>personer grundat p� s�dana uppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s data-<br/>skyddsf�rordning. </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>Avgifter <br/>22 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r <br/>meddela f�reskrifter om avgifter f�r registrering och �rendehandl�ggning <br/>enligt denna lag och enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen. </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>3 kap. Gemensamt tillg�ngliga uppgifter <br/>1 �</b> Detta kapitel inneh�ller s�rskilda best�mmelser f�r behandling av <br/>personuppgifter som g�rs eller har gjorts gemensamt tillg�ngliga i <br/>Transportstyrelsens verksamhet p� v�gtrafikomr�det. Uppgifter som endast <br/>ett f�tal personer har r�tt att ta del av anses inte som gemensamt tillg�ngliga. </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">Detta kapitel g�ller inte n�r personuppgifter behandlas med st�d av 2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">16 � 1. </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>Personuppgifter som f�r g�ras gemensamt tillg�ngliga <br/>2 �</b> Personuppgifter i Transportstyrelsens verksamhet p� v�gtrafik-<br/>omr�det som r�r fordon, beh�righeter, tillst�nd och tillsyn f�r g�ras gemen-<br/>samt tillg�ngliga. </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d </p> <p style="position:absolute;top:759px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela n�rmare f�reskrifter om s�dana <br/>uppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>S�kning <br/>3 �</b> Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela <br/>f�reskrifter om s�kbegrepp. Vid s�kning i personuppgifter som har gjorts <br/>gemensamt tillg�ngliga f�r det endast anv�ndas s�kbegrepp som anges i <br/>s�dana f�reskrifter. </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft50">Begr�nsningen i f�rsta stycket g�ller inte vid s�kning i en viss handling. </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55"><b>Direkt�tkomst <br/>4 �</b> Direkt�tkomst till personuppgifter hos Transportstyrelsen f�r endast </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft56">1. medges till s�dana uppgifter som avses i 2 kap. 1 �,<br/>2. medges f�r de �ndam�l som anges i 2 kap. 3 och 4 ��, 5 � 14,<br/>615 ��, 16 � 2 samt 17 och 18 ��, och<br/>3. avse personuppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga.<br/>Den registrerade f�r ha direkt�tkomst till personuppgifter som r�r honom</p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50">eller henne. </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>2019:369</b></p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft60">6 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft60">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft65">1. omfattningen av direkt�tkomsten,<br/>2. undantag fr�n f�rsta stycket 1, och<br/>3. beh�righet och s�kerhet vid direkt�tkomst.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft65"><b>5 �</b> Den som har medgetts direkt�tkomst enligt 4 � ansvarar f�r att <br/>tillg�ngen till personuppgifter begr�nsas till vad var och en beh�ver f�r att <br/>kunna fullg�ra sina arbetsuppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft65"><b>6 �</b> Vid s�kning genom direkt�tkomst i en annan stats register �ver <br/>v�gtransportf�retag enligt artikel 16 i Europaparlamentets och r�dets <br/>f�rordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma <br/>regler betr�ffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver <br/>yrkesm�ssig trafik och om upph�vande av r�dets direktiv 96/26/EG, i <br/>lydelsen enligt r�dets f�rordning (EU) nr 517/2013, f�r den svenska <br/>kontaktpunkten behandla uppgifter endast i den utstr�ckning den andra <br/>staten till�ter det och behandlingen i motsvarande fall hade varit till�ten <br/>enligt EU:s dataskyddsf�rordning, lagen (2018:218) med kompletterande <br/>best�mmelser till EU:s dataskyddsf�rordning, denna lag och f�reskrifter <br/>som har meddelats i anslutning till dessa lagar. </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft65">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.<br/>2. I lagen (2019:371) om upph�vande av lagen (2001:558) om v�gtrafik-</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60">register finns best�mmelser om </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft60">a) �renden som avser en beg�ran om r�ttelse av en uppgift om registrerad</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60">fordons�gare som har gjorts f�re ikrafttr�dandet, och </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft60">b) �verklagande av beslut.</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60">STEFAN L�FVEN </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft65">TOMAS ENEROTH <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>2019:369</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

V�gtrafikdatalag

Utf�rdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

1 kap. Allm�nna best�mmelser

Lagens syfte
1 �
Syftet med denna lag �r att ge tillg�ng till den information som finns i
v�gtrafikregistret samt att ge Transportstyrelsen m�jlighet att behandla
personuppgifter p� ett �ndam�lsenligt s�tt och att skydda m�nniskor mot att
deras personliga integritet kr�nks vid s�dan behandling.

Lagens till�mpningsomr�de
2 �
Denna lag g�ller vid behandling av personuppgifter i Transportstyrelsens
verksamhet p� v�gtrafikomr�det som r�r fordon, beh�righeter, tillst�nd och
tillsyn.

Lagen g�ller endast om behandlingen �r helt eller delvis automatiserad

eller om personuppgifterna ing�r i eller kommer att ing� i ett register.

3 � Best�mmelserna om personuppgifter i f�ljande paragrafer g�ller �ven
vid behandling av uppgifter om juridiska personer och avlidna:

 2 kap. 1 � om vilka personuppgifter som ska registreras och om gallring,
 2 kap. 2 � om personuppgiftsansvar,
 2 kap. 20 � om s�kerhets�tg�rder, och
 3 kap. 13 �� om gemensamt tillg�ngliga uppgifter.

F�rh�llandet till annan reglering
4 �
Denna lag inneh�ller best�mmelser som kompletterar Europa-
parlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd f�r fysiska personer med avseende p� behandling av personuppgifter
och om det fria fl�det av s�dana uppgifter och om upph�vande av direktiv
95/46/EG (allm�n dataskyddsf�rordning), h�r ben�mnd EU:s dataskydds-
f�rordning.

5 � Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag g�ller lagen
(2018:218) med kompletterande best�mmelser till EU:s dataskydds-
f�rordning och f�reskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om
inte annat f�ljer av denna lag eller f�reskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen.

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

SFS

2019:369

Publicerad
den

7 juni 2019

background image

2

SFS

2 kap. Grundl�ggande best�mmelser om behandling av

personuppgifter

Personuppgifter som ska registreras
1 �
Transportstyrelsen ska med hj�lp av automatiserad behandling
registrera personuppgifter f�r de �ndam�l som anges i 3, 7, 11, 14 och 16 ��.
Uppgiftssamlingen ben�mns v�gtrafikregistret.

Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�re-

skrifter om vilka personuppgifter som ska registreras och om gallring.

Personuppgiftsansvar
2 �
Transportstyrelsen �r personuppgiftsansvarig f�r den behandling av
personuppgifter som sker inom ramen f�r myndighetens verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om personuppgifts-
bitr�den.

�ndam�l

Fordonsverksamhet
3 � Personuppgifter f�r behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som
r�r fordon om det �r n�dv�ndigt f�r att hantera fr�gor om

1. fordons registrering eller anv�ndning eller d�rmed sammanh�ngande

fr�gor,

2. typgodk�nnande eller enskilt godk�nnande,
3. huruvida ett fordon och dess utrustning �r tillf�rlitligt fr�n s�kerhets-

synpunkt och i �vrigt l�mpligt f�r trafik, eller

4. skatter, avgifter, ers�ttningar eller premier.


4 � Personuppgifter som behandlas enligt 3 � f�r �ven behandlas om det
�r n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla s�dana uppgifter om fordon som beh�vs
i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar f�r enligt lag eller f�r-
ordning, n�r det g�ller

1. kontroll av ordning och s�kerhet i trafiken,
2. kontroll av om ett fordon och dess utrustning �r tillf�rlitligt fr�n s�ker-

hetssynpunkt och i �vrigt l�mpligt f�r trafik,

3. beslut om, utredning om eller kontroll av skatt eller avgift som har sam-

band med innehav av ett fordon,

4. uts�kning eller indrivning,
5. drivmedelsransonering eller f�rsvars- eller beredskapsplanering,
6. tillsyn, eller
7. en annan verksamhetsuppgift som f�ruts�tter tillg�ng till information

om fordon.

5 � Personuppgifter som behandlas enligt 3 � f�r �ven, i andra fall �n som
avses i 4 �, behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla s�dana
uppgifter om fordon som beh�vs f�r

1. f�rs�kringsgivning eller n�gon annan verksamhet som underlag f�r

pr�vningar eller beslut,

2. kontroll av om ett fordon och dess utrustning �r tillf�rlitligt fr�n s�ker-

hetssynpunkt och i �vrigt l�mpligt f�r trafik,

3. trafiks�kerhets- eller milj��ndam�l,
4. kontroll av �gande- eller f�rfogander�tt vid oms�ttning av fordon,

2019:369

background image

3

SFS

5. aktualisering, komplettering eller kontroll av uppgifter i kund- eller

medlemsregister eller liknande register, eller

6. uttag av urval av personuppgifter f�r direkt marknadsf�ring, dock med

den begr�nsning som f�ljer av artikel 21.2 och 21.3 i EU:s dataskydds-
f�rordning.

6 � Ett fordons registreringsnummer eller fordonsidentifieringsnummer
som behandlas enligt 3 � f�r �ven behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r att
tillhandah�lla uppgifter om fordonets beskaffenhet eller utrustning.

Beh�righetsverksamhet
7 � Personuppgifter f�r behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som
r�r beh�righeter om det �r n�dv�ndigt f�r att hantera fr�gor om

1. beh�righet att f�ra ett fordon av ett visst slag eller i en viss verksamhet,
2. utbildning eller prov f�r viss beh�righet,
3. f�rdskrivarkort, eller
4. avgifter.


8 � Personuppgifter som behandlas enligt 7 � f�r �ven behandlas om det
�r n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla s�dana uppgifter om beh�righeter som
beh�vs i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar f�r enligt lag eller
f�rordning, n�r det g�ller

1. kontroll av ordning och s�kerhet i trafiken,
2. tillst�nds- eller l�mplighetspr�vning eller annan liknande pr�vning,
3. f�rsvars- eller beredskapsplanering,
4. tillsyn, eller
5. en annan verksamhetsuppgift som f�ruts�tter tillg�ng till information

om beh�righeter.

9 � En personuppgift i form av en fotografisk bild av en enskild som
behandlas enligt 7 � f�r �ven behandlas n�r det �r n�dv�ndigt f�r att till-
handah�lla en uppgift som beh�vs i

1. Polismyndighetens, S�kerhetspolisens eller Kustbevakningens brotts-

bek�mpande och lagf�rande verksamhet, eller

2. Polismyndighetens arbete med att uppr�tth�lla allm�n ordning och

s�kerhet.

10 � Personuppgifter som behandlas enligt 7 � f�r �ven, i andra fall �n som
avses i 8 och 9 ��, behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla
s�dana uppgifter om beh�righeter som beh�vs som underlag f�r pr�vningar
eller beslut f�r f�rs�kringsgivning eller n�gon annan verksamhet.

Tillst�ndsverksamhet
11 � Personuppgifter f�r behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som
r�r tillst�nd om det �r n�dv�ndigt f�r att hantera fr�gor om

1. tillst�nd att bedriva yrkesm�ssig verksamhet,
2. f�rordnande eller godk�nnande av personal,
3. undantag fr�n trafikregler, eller
4. avgifter.


12 � Personuppgifter som behandlas enligt 11 � f�r �ven behandlas om det
�r n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla s�dana uppgifter om tillst�nd som beh�vs

2019:369

background image

4

SFS

i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar f�r enligt lag eller f�r-
ordning, n�r det g�ller

1. tillsyn, eller
2. en annan verksamhetsuppgift som f�ruts�tter tillg�ng till information

om tillst�nd.

13 � Personuppgifter som behandlas enligt 11 � f�r �ven, i andra fall �n
som avses i 12 �, behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla
s�dana uppgifter om tillst�nd som beh�vs som underlag f�r pr�vningar eller
beslut f�r f�rs�kringsgivning eller n�gon annan verksamhet.

Tillsynsverksamhet
14 � Personuppgifter f�r behandlas i Transportstyrelsens verksamhet som
r�r tillsyn om det �r n�dv�ndigt f�r att hantera fr�gor om

1. tillsyn, eller
2. avgifter.


15 � Personuppgifter som behandlas enligt 14 � f�r �ven behandlas om det
�r n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla s�dana uppgifter om tillsyn som beh�vs
i en verksamhet som stat eller kommun ansvarar f�r enligt lag eller f�r-
ordning.

Gemensamma �ndam�l
16 � Personuppgifter f�r behandlas om det �r n�dv�ndigt f�r att fullg�ra

1. en r�ttslig skyldighet att registrera eller p� annat s�tt dokumentera en

personuppgift, eller

2. en f�rpliktelse som f�ljer av ett internationellt �tagande.


17 � Personuppgifter som behandlas enligt 3, 7, 11, 14 eller 16 � f�r �ven
behandlas n�r det �r n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla information till

1. riksdagen eller regeringen,
2. en annan myndighet eller en enskild, om uppgifterna l�mnas med st�d

av lag eller f�rordning, eller

3. en utl�ndsk myndighet, ett EU-organ eller en mellanfolklig orga-

nisation, om utl�mnandet av uppgifterna sker med anledning av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen eller i enlighet med en internationell
konvention som Sverige har tilltr�tt eller ett av riksdagen godk�nt avtal med
en fr�mmande stat eller en mellanfolklig organisation.

18 � Personuppgifter som behandlas enligt 3, 7, 11, 14 eller 16 � f�r
behandlas �ven f�r andra �ndam�l, under f�ruts�ttning att uppgifterna inte
behandlas p� ett s�tt som �r of�renligt med det �ndam�l f�r vilket upp-
gifterna samlades in.

R�ttelse
19 �
I fr�ga om en personuppgift om vem som �r registrerad �gare till ett
fordon g�ller den registrerades r�tt till r�ttelse i artikel 16 i EU:s data-
skyddsf�rordning enbart i den utstr�ckning som r�ttelse kan ske utan skada
f�r n�gon annans r�ttigheter eller friheter.

F�re r�ttelse av en uppgift om vem som �r registrerad �gare till ett fordon,

ska Transportstyrelsen ge den som ber�rs av �tg�rden tillf�lle att yttra sig.
N�got yttrande beh�ver dock inte inh�mtas om den som ber�rs av �tg�rden
�r ok�nd eller det �r uppenbart obeh�vligt.

2019:369

background image

5

SFS

S�kerhets�tg�rder
20 �
Tillg�ngen till personuppgifter ska begr�nsas till vad var och en
beh�ver f�r att kunna fullg�ra sina arbetsuppgifter.

Personuppgifter som har behandlats f�r �ndam�l som anges i 315 ��,

16 � 2 och 17 � ska avskiljas s� att tillg�ngen till dem begr�nsas om de inte
l�ngre beh�vs i Transportstyrelsens l�pande verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela ytterligare f�reskrifter om s�kerhets-
�tg�rder till skydd f�r personuppgifter.

S�kning
21 �
Det �r f�rbjudet att utf�ra s�kningar i syfte att f� fram ett urval av
personer grundat p� s�dana uppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s data-
skyddsf�rordning.

Avgifter
22 �
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r
meddela f�reskrifter om avgifter f�r registrering och �rendehandl�ggning
enligt denna lag och enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen.

3 kap. Gemensamt tillg�ngliga uppgifter
1 �
Detta kapitel inneh�ller s�rskilda best�mmelser f�r behandling av
personuppgifter som g�rs eller har gjorts gemensamt tillg�ngliga i
Transportstyrelsens verksamhet p� v�gtrafikomr�det. Uppgifter som endast
ett f�tal personer har r�tt att ta del av anses inte som gemensamt tillg�ngliga.

Detta kapitel g�ller inte n�r personuppgifter behandlas med st�d av 2 kap.

16 � 1.

Personuppgifter som f�r g�ras gemensamt tillg�ngliga
2 �
Personuppgifter i Transportstyrelsens verksamhet p� v�gtrafik-
omr�det som r�r fordon, beh�righeter, tillst�nd och tillsyn f�r g�ras gemen-
samt tillg�ngliga.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela n�rmare f�reskrifter om s�dana
uppgifter.

S�kning
3 �
Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela
f�reskrifter om s�kbegrepp. Vid s�kning i personuppgifter som har gjorts
gemensamt tillg�ngliga f�r det endast anv�ndas s�kbegrepp som anges i
s�dana f�reskrifter.

Begr�nsningen i f�rsta stycket g�ller inte vid s�kning i en viss handling.

Direkt�tkomst
4 �
Direkt�tkomst till personuppgifter hos Transportstyrelsen f�r endast

1. medges till s�dana uppgifter som avses i 2 kap. 1 �,
2. medges f�r de �ndam�l som anges i 2 kap. 3 och 4 ��, 5 � 14,
615 ��, 16 � 2 samt 17 och 18 ��, och
3. avse personuppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga.
Den registrerade f�r ha direkt�tkomst till personuppgifter som r�r honom

eller henne.

2019:369

background image

6

SFS

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om

1. omfattningen av direkt�tkomsten,
2. undantag fr�n f�rsta stycket 1, och
3. beh�righet och s�kerhet vid direkt�tkomst.

5 � Den som har medgetts direkt�tkomst enligt 4 � ansvarar f�r att
tillg�ngen till personuppgifter begr�nsas till vad var och en beh�ver f�r att
kunna fullg�ra sina arbetsuppgifter.

6 � Vid s�kning genom direkt�tkomst i en annan stats register �ver
v�gtransportf�retag enligt artikel 16 i Europaparlamentets och r�dets
f�rordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma
regler betr�ffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver
yrkesm�ssig trafik och om upph�vande av r�dets direktiv 96/26/EG, i
lydelsen enligt r�dets f�rordning (EU) nr 517/2013, f�r den svenska
kontaktpunkten behandla uppgifter endast i den utstr�ckning den andra
staten till�ter det och behandlingen i motsvarande fall hade varit till�ten
enligt EU:s dataskyddsf�rordning, lagen (2018:218) med kompletterande
best�mmelser till EU:s dataskyddsf�rordning, denna lag och f�reskrifter
som har meddelats i anslutning till dessa lagar.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.
2. I lagen (2019:371) om upph�vande av lagen (2001:558) om v�gtrafik-

register finns best�mmelser om

a) �renden som avser en beg�ran om r�ttelse av en uppgift om registrerad

fordons�gare som har gjorts f�re ikrafttr�dandet, och

b) �verklagande av beslut.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

TOMAS ENEROTH
(Infrastrukturdepartementet)

2019:369

;