SFS 2019:370 Lag om fordons registrering och användning

SFS2019-370.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:RCERUF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:EOYPAV+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:ZOFNCP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft26{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft35{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft36{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft41{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft42{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft45{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft46{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft47{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft51{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft52{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft54{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft55{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft61{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft62{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft64{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft65{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft66{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft67{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft71{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft72{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft74{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft75{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om fordons registrering och anv�ndning </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:386px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Allm�nna best�mmelser <br/>1 �</b> Denna lag inneh�ller best�mmelser om registrering av motordrivna <br/>fordon och sl�pfordon hos Transportstyrelsen i v�gtrafikregistret. <br/>Lagen g�ller dock inte </p> <p style="position:absolute;top:477px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. fordon som tillh�r F�rsvarsmakten, F�rsvarets materielverk eller</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsvarets radioanstalt, </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. motordrivna fordon som �r avsedda att f�ras av g�ende eller sl�pfordon</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som har kopplats till n�got s�dant fordon, eller </p> <p style="position:absolute;top:558px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">3. mopeder klass II.<br/>Vilka uppgifter som ska registreras i v�gtrafikregistret framg�r av 2 kap.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">1 � v�gtrafikdatalagen (2019:369) och f�reskrifter som har meddelats i <br/>anslutning till den lagen. </p> <p style="position:absolute;top:660px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 �</b> Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i <br/>lagen (2001:559) om v�gtrafikdefinitioner. </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>3 �</b> Best�mmelserna i denna lag om �garen av ett fordon till�mpas p� inne-<br/>havaren, n�r det �r fr�ga om fordon som innehas </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">1. p� grund av kreditk�p med f�rbeh�ll om �tertagander�tt, eller<br/>2. med nyttjander�tt f�r en best�md tid om minst ett �r.</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>4 �</b> Om n�gon som inte har fyllt 18 �r �ger ett fordon eller innehar det <br/>under s�dana omst�ndigheter som anges i 3 �, till�mpas det som s�gs i lagen <br/>om �garen p� en f�rmyndare f�r honom eller henne. <br/>Detta g�ller dock inte </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft114">1. om den under�rige har f�rarbeh�righet f�r fordonet, eller<br/>2. i fr�ga om ett sl�pfordon, om den under�rige har f�rarbeh�righet f�r ett</p> <p style="position:absolute;top:946px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fordon som kan dra sl�pfordonet. </p> <p style="position:absolute;top:985px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>Registrering som f�ruts�ttning f�r r�tt att anv�nda fordon <br/>5 �</b> F�r att f�ljande fordon ska f� anv�ndas ska uppgifter om fordonen <br/>registreras i v�gtrafikregistret med de undantag som anges i 69 och 11 ��: </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Bilar, motorcyklar, mopeder klass I, traktorer, motorredskap klass I</p> <p style="position:absolute;top:1076px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och terr�ngmotorfordon. </p> <p style="position:absolute;top:1097px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Motorredskap klass II n�r de anv�nds</p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:370</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">7 juni 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft21">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">a) f�r persontransport p� en v�g som inte �r enskild, om det sker i annat </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">fall �n vid passage �ver v�gen, vid f�rd kortaste str�cka till eller fr�n ett <br/>arbetsst�lle f�r fordonet eller liknande, eller undantagsvis vid f�rd kortare <br/>str�cka i andra fall �n som nu har n�mnts, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">b) f�r transport av gods i andra fall �n som avses i 2 kap. 17 � v�gtrafik-</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">skattelagen (2006:227) p� en v�g som inte �r enskild. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft26">3. Sl�pfordon som dras av bilar. <br/>4. Sl�pvagnar som dras av traktorer skatteklass I, motorredskap klass I </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">eller tunga terr�ngvagnar. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">5. Sl�pvagnar som dras av ett s�dant motorredskap klass II som anv�nds </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">p� det s�tt som anges i 2, om motorredskapets tj�nstevikt �r �ver tv� ton <br/>eller om motorredskapet utg�rs av en ombyggd bil. </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>Undantag fr�n registreringsplikten <br/>6 �</b> Best�mmelserna i 5 � g�ller inte i fr�ga om </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">1. fordon som anv�nds uteslutande inom inh�gnade j�rnv�gs-, eller </p> <p style="position:absolute;top:385px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">industriomr�den, inh�gnade t�vlingsomr�den eller andra liknande <br/>inh�gnade omr�den, </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">2. sl�pvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass II eller s�dana </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">tunga terr�ngvagnar som �r konstruerade f�r en hastighet av h�gst 30 <br/>kilometer i timmen, om fordonen i det enskilda fallet anv�nds endast p� <br/>motsvarande s�tt som en traktor skatteklass II, </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">3. fordon som anv�nds kortaste l�mpliga v�g till eller fr�n ett besiktnings-</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">organ enligt 4 kap. 2 � fordonslagen (2002:574) f�r registreringsbesiktning <br/>eller, i fr�ga om fordon som har f�rts in i Sverige f�r testk�rning enligt 16 � <br/>f�rsta stycket 4, f�r kontrollbesiktning, eller fordon som anv�nds kortaste <br/>l�mpliga v�g till eller fr�n ett provningsorgan f�r provning inf�r ett enskilt <br/>godk�nnande, </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">4. fordon som vid besiktning eller inspektion av en polisman eller en </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">s�dan besiktningstekniker, bilinspekt�r eller tekniker som avses i fordons-<br/>lagen provk�rs i den utstr�ckning som beh�vs f�r att f�rr�ttningen ska kunna <br/>genomf�ras, </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">5. fordon som provk�rs vid provning inf�r ett enskilt godk�nnande i den </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">utstr�ckning som beh�vs f�r att provningen ska kunna genomf�ras, </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">6. fordon som provk�rs av den som Trafikverket s�rskilt f�rordnat att </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">utf�ra haveriunders�kning eller av den som Transportstyrelsen s�rskilt <br/>f�rordnat att ut�va tillsyn enligt produkts�kerhetslagen (2004:451) eller att <br/>handl�gga ett �rende enligt fordonslagen, </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">7. ombyggda eller amat�rbyggda fordon som provk�rs inf�r en </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">registreringsbesiktning eller ett enskilt godk�nnande av den som Transport-<br/>styrelsen s�rskilt f�rordnat att utf�ra s�dan provk�rning, eller </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft26">8. fordon som anv�nds med st�d av saluvagnslicens enligt 11 �. <br/>I fall som avses i f�rsta stycket 3 ska handlingar som visar avtalad tid hos </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">besiktningsorganet eller provningsorganet medf�ras och p� tills�gelse visas <br/>upp f�r en polisman eller en bilinspekt�r. </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft21">Om en polisman finner anledning att anta att ett fordon som antr�ffas i </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft26">trafik inte �r i f�reskrivet skick, till�mpas f�rsta stycket 4. <br/> <br/><b>7 �</b> Best�mmelserna i 5 � g�ller inte i fr�ga om fordon i internationell <br/>v�gtrafik i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft26">Ett fordon anses vara i internationell v�gtrafik i Sverige om <br/>1. fordonet �gs av en fysisk eller juridisk person som har sin huvudsakliga </p> <p style="position:absolute;top:1120px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft21">hemvist utomlands, </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>2019:370</b></p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft31">3 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft36">2. fordonet inte �r registrerat i Sverige, och <br/>3. fordonet har f�rts in till Sverige f�r att tillf�lligt anv�ndas h�r. </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"> <br/><b>8 �</b> Best�mmelserna i 5 � g�ller inte motordrivna fordon som �r <br/>registrerade i Danmark, Finland eller Norge och sl�pfordon som �r kopplade <br/>till dem, om fordonen anv�nds i Sverige under h�gst ett �r. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">F�rsta stycket g�ller �ven danska fordon som f�r anv�ndas i Danmark </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">med faste pr�veskilter, finska fordon som f�r anv�ndas i Finland med <br/>provnummerskyltar och norska fordon som f�r anv�ndas i Norge med <br/>pr�vekjennemerke. </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">Om det i Danmark, Finland eller Norge har meddelats ett s�rskilt tillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">att d�r tillf�lligt anv�nda ett fordon som inte �r registrerat i landet, f�r <br/>fordonet under den tid som tillst�ndet avser anv�ndas i Sverige. <br/> <br/><b>9 �</b> Den som har sin egentliga hemvist i Sverige och som har f�rv�rvat ett <br/>fordon som avses i 5 � men som inte �r registrerat h�r, f�r under en vecka <br/>fr�n det att fordonet f�rdes in i Sverige anv�nda det med st�d av en giltig <br/>utl�ndsk registrering. Detta g�ller dock endast den som inte yrkesm�ssigt <br/>tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med <br/>sl�pfordon. </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>Anv�ndning av avst�llda fordon <br/>10 �</b> Ett avst�llt fordon f�r anv�ndas endast </p> <p style="position:absolute;top:528px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. i den omfattning som enligt 5 � 2 och 5 och 6 � f�rsta och tredje </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">styckena f�r ske i fr�ga om ett fordon som inte �r registrerat, </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. under tid d� fordonet �r taget i anspr�k med nyttjander�tt enligt </p> <p style="position:absolute;top:589px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">f�rfogandelagen (1978:262) eller d� fordonet anv�nds f�r att avl�mnas <br/>enligt den lagen eller f�ras hem efter f�rfogande eller d� det anv�nds i <br/>samband med besiktning enligt f�rordningen (1992:391) om uttagning av <br/>egendom f�r totalf�rsvarets behov, </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">3. under tid d� fordonet innehas av F�rsvarsmakten enligt ett skriftligt </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">avtal eller anv�nds f�r att avl�mnas eller f�ras hem enligt ett s�dant avtal, <br/>under f�ruts�ttning att fordonet har godk�nts vid en registreringsbesiktning <br/>eller tagits upp i ett typintyg eller i ett intyg om �verensst�mmelse, </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">4. om det st�llts av p� �garens beg�ran, f�r f�rd kortaste l�mpliga v�g till </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">eller fr�n n�rmaste besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 � fordonslagen <br/>(2002:574) f�r besiktning, dock inte om anv�ndningsf�rbud enligt 6 kap. 1 � <br/>v�gtrafikskattelagen (2006:227), enligt 8 � lagen (2006:228) med s�rskilda <br/>best�mmelser om fordonsskatt eller enligt 25 � lagen (1997:1137) om <br/>v�gavgift f�r vissa tunga fordon skulle ha g�llt f�r fordonet om det hade <br/>varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt n�mnda lagar, och </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">5. med st�d av en saluvagnslicens enligt 11 �. </p> <p style="position:absolute;top:935px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>Saluvagnslicens <br/>11 �</b> Med st�d av en saluvagnslicens f�r fordon som inte �r registrerade i <br/>v�gtrafikregistret eller som �r avst�llda och som licenshavaren yrkesm�ssigt <br/>tillverkar, transporterar eller handlar med eller som licenshavaren utf�r <br/>fordonstester med, anv�ndas f�r </p> <p style="position:absolute;top:1046px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">1. provk�rning i samband med tillverkning eller reparation och test-</p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">k�rning, </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft31">2. f�rd kortaste l�mpliga v�g fr�n hamn, j�rnv�gsstation, fabrik, </p> <p style="position:absolute;top:1107px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft36">reparationsverkstad, f�rvaringslokal, plats f�r testk�rning eller liknande till <br/>en s�dan plats eller lokal eller till ett garage, </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft35"><b>2019:370</b></p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft41">4 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">3. f�rd kortaste l�mpliga v�g till eller fr�n ett besiktningsorgan enligt </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">4 kap. 2 � fordonslagen (2002:574) f�r besiktning eller till eller fr�n ett <br/>provningsorgan f�r provning inf�r ett enskilt godk�nnande, och </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">4. k�rning i den omfattning som beh�vs f�r demonstration eller </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">f�rs�ljning. <br/> <br/><b>12 �</b> En saluvagnslicens f�r efter ans�kan beviljas den som </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. yrkesm�ssigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">fordon eller med sl�pfordon, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft46">2. yrkesm�ssigt tillverkar fordonskomponenter, <br/>3. avses i 17 � f�rsta stycket 4 och som f�r in fordon i Sverige f�r </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">testk�rning, eller </p> <p style="position:absolute;top:296px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft46">4. p� uppdrag yrkesm�ssigt utf�r s�dan testk�rning som avses i 3. <br/>En ans�kan om saluvagnslicens f�r inte beviljas om det sk�ligen kan antas </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">att licensen kommer att missbrukas eller om det finns n�got annat s�rskilt <br/>sk�l mot att licens beviljas. </p> <p style="position:absolute;top:378px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Med tillverkning avses i f�rsta stycket �ven s�dan p�byggnad eller </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">lackering som ing�r som ett led i arbetet med att f�rdigst�lla fordonen. <br/> <br/><b>13 �</b> En saluvagnslicens g�ller tills vidare. Om det finns s�rskilda sk�l f�r <br/>den dock begr�nsas till en viss tid. <br/> <br/><b>14 �</b> En saluvagnslicens ska �terkallas om </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft46">1. licensen inte har utnyttjats under de senaste tolv m�naderna, <br/>2. saluvagnsskatten inte har betalats, <br/>3. licensen har utnyttjats i strid med best�mmelserna om s�dan licens, </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">eller </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">4. licenshavaren p� n�got annat s�tt har visat sig ol�mplig eller det annars </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">finns n�gon s�rskild anledning att �terkalla licensen. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">�terkallelse enligt f�rsta stycket 3 eller 4 ska inte ske i ringa fall. </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>Tillf�llig registrering <br/>15 �</b> Motordrivna fordon och sl�pfordon f�r registreras tillf�lligt. </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Vid till�mpningen av best�mmelserna om tillf�llig registrering avses med </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">nytt fordon ett fordon som inte �r, har varit eller borde ha varit registrerat <br/>h�r i landet annat �n i f�rening med avst�llning. <br/> <br/><b>16 �</b> Ett fordon som f�rs in till Sverige f�r att anv�ndas stadigvarande h�r <br/>f�r registreras tillf�lligt om </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft46">1. fordonet inte �r registrerat h�r, <br/>2. fordonets �gare har sin egentliga hemvist h�r, och <br/>3. fordonets �gare inte yrkesm�ssigt tillverkar, transporterar eller handlar </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">med motordrivna fordon eller med sl�pfordon. </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">Tillf�llig registrering enligt f�rsta stycket g�ller under tre m�nader fr�n </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft46">den dagen den beslutades. Den upph�r dock att g�lla tv� veckor efter det att <br/>fordonet godk�nts vid en registreringsbesiktning. <br/> <br/><b>17 �</b> Ett fordon som inte ska anv�ndas stadigvarande i Sverige f�r <br/>registreras tillf�lligt om </p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft41">1. s�kanden inte har sin egentliga hemvist i landet och f�rv�rvar ett fordon </p> <p style="position:absolute;top:1080px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft41">h�r, </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft45"><b>2019:370</b></p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft50"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft51">5 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">2. s�kanden har sin egentliga hemvist i landet och f�rv�rvar ett nytt </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">fordon h�r men avser att flytta fr�n landet inom tre m�nader fr�n den dag d� <br/>den tillf�lliga registreringen beslutas, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">3. s�kanden �r en svensk utlandsmyndighet som f�rv�rvar ett nytt fordon </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">h�r som ska anv�ndas utanf�r landet, eller </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">4. s�kanden inte har sin egentliga hemvist eller, i fr�ga om en juridisk </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">person, sin ledning i Sverige och s�kanden eller den som representerar den <br/>juridiska personen endast tillf�lligt ska vistas i landet och fordonet endast <br/>tillf�lligt ska anv�ndas h�r, och </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">a) det har f�rts in i eller ska f�ras in i landet f�r testk�rning eller annat </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51">liknande �ndam�l, eller </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft55">b) det har f�rts in i landet f�r enskilt bruk. <br/>Tillf�llig registrering enligt f�rsta stycket g�ller fr�n den dag den </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">beslutades och under tolv m�nader eller om s�kanden beg�r det under tre <br/>eller sex m�nader. Tillf�llig registrering enligt f�rsta stycket 1 av ett fordon <br/>som inte �r nytt g�ller dock endast under en m�nad. <br/> <br/><b>18 �</b> Ett fordon f�r registreras tillf�lligt p� nytt f�rst tolv m�nader efter att <br/>den n�rmast f�reg�ende perioden av tillf�llig registrering har upph�rt. <br/>Denna begr�nsning f�r en ny registrering g�ller dock inte s�dana fordon som <br/>avses i 17 � f�rsta stycket 4 och som anv�nds f�r testk�rning. <br/> <br/><b>19 �</b> Ett enligt 16 � tillf�lligt registrerat fordon f�r anv�ndas utan n�gon <br/>annan inskr�nkning �n den som avses i 21 �, om fordonet har f�rts in fr�n <br/>ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det (EES) och <br/>har en giltig registrering i det landet som inneb�r att det f�r anv�ndas <br/>obegr�nsat enligt det landets best�mmelser. <br/> <br/><b>20 �</b> Ett enligt 16 � tillf�lligt registrerat fordon f�r i andra fall �n som avses <br/>i 19 � anv�ndas </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">1. f�r f�rd kortaste l�mpliga v�g fr�n en hamn, j�rnv�gsstation, ett tull-</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">kontor eller en annan plats som Tullverket anvisat eller godk�nt, reparations-<br/>verkstad, f�rvaringslokal eller liknande till en s�dan plats eller lokal eller till <br/>n�gon annan plats d�r fordonet kan st�llas upp i avvaktan p� registrerings-<br/>besiktning eller enskilt godk�nnande, eller </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">2. f�r f�rd kortaste l�mpliga v�g till eller fr�n ett besiktningsorgan enligt </p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">4 kap. 2 � fordonslagen (2002:574) f�r besiktning eller till eller fr�n ett <br/>provningsorgan f�r provning inf�r ett enskilt godk�nnande. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft51">Sedan fordonet har godk�nts vid en registreringsbesiktning f�r det dock </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft55">anv�ndas h�r f�r andra �ndam�l �n som avses i f�rsta stycket. Detta g�ller <br/>dock inte om fordonet har �ndrats efter besiktningen s� att det inte l�ngre <br/>�verensst�mmer med utf�randet vid besiktningen eller det i �vrigt har <br/>�ndrats s� att dess beskattningsf�rh�llanden p�verkats. <br/> <br/><b>21 �</b> Ett tillf�lligt registrerat fordon f�r inte anv�ndas i yrkesm�ssig trafik <br/>eller i taxitrafik. <br/> <br/><b>22 �</b> Beslut ska fattas om att en tillf�llig registrering ska upph�ra om </p> <p style="position:absolute;top:1031px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft55">1. f�ruts�ttningarna i 16 eller 17 � inte �r uppfyllda, <br/>2. fordonet har bytt �gare, eller <br/>3. �garen beg�r att registreringen ska upph�ra. </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft51"> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft54"><b>2019:370</b></p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft60"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft61">6 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>Straffbest�mmelser <br/>23 �</b> Den som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�nder ett fordon i strid <br/>med 5, 10, 11, 20 eller 21 � d�ms till penningb�ter. </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">Till samma straff d�ms �garen, om han eller hon upps�tligen eller av </p> <p style="position:absolute;top:142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67">oaktsamhet inte har gjort vad som sk�ligen har kunnat kr�vas av honom eller <br/>henne f�r att hindra att fordonet anv�ndes. </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">Den som innehar ett fordon med nyttjander�tt f�r obest�md tid eller f�r </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67">en best�md tid som understiger ett �r och har befogenhet att best�mma om <br/>f�rare av fordonet eller anlitar n�gon annan f�rare �n den som �garen har <br/>utsett d�ms i �garens st�lle enligt andra stycket. <br/> <br/><b>24 �</b> Den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 � andra stycket <br/>d�ms till penningb�ter. <br/> <br/><b>25 �</b> Best�mmelserna i denna lag eller i f�reskrifter som har meddelats <br/>med st�d av lagen om ansvar f�r �gare eller anv�ndare av fordon till�mpas <br/>i fr�ga om ett fordon som �gs eller anv�nds av staten eller en kommun p� <br/>f�rarens n�rmaste f�rman. Om f�rmannen har gjort vad som sk�ligen har <br/>kunnat kr�vas f�r att f�rebygga en f�rseelse och en s�dan �nd� sker p� grund <br/>av en �verordnads �tg�rd eller v�llande, till�mpas best�mmelserna om <br/>ansvar f�r �gare eller anv�ndare p� den �verordnade. </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">I fr�ga om ett fordon som �gs eller anv�nds av ett oskiftat d�dsbo eller ett </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67">konkursbo till�mpas de best�mmelser om ansvar som anges i f�rsta stycket <br/>p� den eller dem som har r�tt att f�retr�da boet. </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">I fr�ga om ett fordon som �gs eller anv�nds av ett bolag, en f�rening, en </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67">stiftelse eller n�gon annan juridisk person till�mpas de best�mmelser om <br/>ansvar som anges i f�rsta stycket p� den eller dem som har r�tt att f�retr�da <br/>den juridiska personen eller p� den som Transportstyrelsen p� beg�ran har <br/>godtagit som ansvarig f�retr�dare f�r denna. </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>Hindrande av fortsatt f�rd <br/>26 �</b> Om ett fordon anv�nds i strid med 5, 10, 11, 20 eller 21 � eller en <br/>f�reskrift som har meddelats i anslutning till denna lag, ska en polisman <br/>hindra fortsatt f�rd om den skulle utg�ra en v�sentlig ol�genhet. </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>F�rfarande och �verklagande <br/>27 �</b> Fr�gor om saluvagnslicens och tillf�llig registrering pr�vas av <br/>Transportstyrelsen. <br/> <br/><b>28 �</b> Beslut enligt denna lag f�r �verklagas till allm�n f�rvaltnings-<br/>domstol. </p> <p style="position:absolute;top:912px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft61">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:933px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"> <br/><b>29 �</b> Transportstyrelsens beslut enligt denna lag g�ller omedelbart, om inte <br/>myndigheten beslutar n�got annat. </p> <p style="position:absolute;top:1013px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>Beslut och bemyndiganden <br/>30 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r i <br/>enskilda fall besluta om undantag fr�n best�mmelserna i denna lag om <br/>plikten att registrera fordon och om anv�ndning av fordon. Ett s�dant beslut <br/>f�r f�renas med villkor. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft65"><b>2019:370</b></p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:0px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:1212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft70"> </p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft71">7 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75"><b>31 �</b> Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r <br/>meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft71">1. andra f�rpliktelser i fr�ga om registrering av fordon och saluvagns-</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71">licens �n dem som framg�r av lagen, dock inte f�reskrifter som avser skatt, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft75">2. r�tten att anv�nda fordon som h�r hemma i n�got annat land, och <br/>3. avgifter f�r registrering, andra f�rpliktelser i fr�ga om registrering och </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">saluvagnslicens samt �rendehandl�ggning enligt denna lag och enligt f�re-<br/>skrifter som har meddelats med st�d av lagen. <br/> <br/><b>32 �</b> Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att lagen helt eller delvis inte <br/>ska till�mpas om riket �r i krig eller i krigsfara eller om det r�der s�dana <br/>utomordentliga f�rh�llanden som �r f�ranledda av krig eller av krigsfara <br/>som riket har befunnit sig i. </p> <p style="position:absolute;top:315px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71"> </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft75">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019. <br/> </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft75">P� regeringens v�gnar <br/> <br/>STEFAN L�FVEN <br/> </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft71">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft71"> </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft71">(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>2019:370</b></p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om fordons registrering och anv�ndning

Utf�rdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

Allm�nna best�mmelser
1 �
Denna lag inneh�ller best�mmelser om registrering av motordrivna
fordon och sl�pfordon hos Transportstyrelsen i v�gtrafikregistret.
Lagen g�ller dock inte

1. fordon som tillh�r F�rsvarsmakten, F�rsvarets materielverk eller

F�rsvarets radioanstalt,

2. motordrivna fordon som �r avsedda att f�ras av g�ende eller sl�pfordon

som har kopplats till n�got s�dant fordon, eller

3. mopeder klass II.
Vilka uppgifter som ska registreras i v�gtrafikregistret framg�r av 2 kap.

1 � v�gtrafikdatalagen (2019:369) och f�reskrifter som har meddelats i
anslutning till den lagen.

2 � Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i
lagen (2001:559) om v�gtrafikdefinitioner.

3 � Best�mmelserna i denna lag om �garen av ett fordon till�mpas p� inne-
havaren, n�r det �r fr�ga om fordon som innehas

1. p� grund av kreditk�p med f�rbeh�ll om �tertagander�tt, eller
2. med nyttjander�tt f�r en best�md tid om minst ett �r.

4 � Om n�gon som inte har fyllt 18 �r �ger ett fordon eller innehar det
under s�dana omst�ndigheter som anges i 3 �, till�mpas det som s�gs i lagen
om �garen p� en f�rmyndare f�r honom eller henne.
Detta g�ller dock inte

1. om den under�rige har f�rarbeh�righet f�r fordonet, eller
2. i fr�ga om ett sl�pfordon, om den under�rige har f�rarbeh�righet f�r ett

fordon som kan dra sl�pfordonet.

Registrering som f�ruts�ttning f�r r�tt att anv�nda fordon
5 �
F�r att f�ljande fordon ska f� anv�ndas ska uppgifter om fordonen
registreras i v�gtrafikregistret med de undantag som anges i 69 och 11 ��:

1. Bilar, motorcyklar, mopeder klass I, traktorer, motorredskap klass I

och terr�ngmotorfordon.

2. Motorredskap klass II n�r de anv�nds

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

SFS

2019:370

Publicerad
den

7 juni 2019

background image

2

SFS

a) f�r persontransport p� en v�g som inte �r enskild, om det sker i annat

fall �n vid passage �ver v�gen, vid f�rd kortaste str�cka till eller fr�n ett
arbetsst�lle f�r fordonet eller liknande, eller undantagsvis vid f�rd kortare
str�cka i andra fall �n som nu har n�mnts,

b) f�r transport av gods i andra fall �n som avses i 2 kap. 17 � v�gtrafik-

skattelagen (2006:227) p� en v�g som inte �r enskild.

3. Sl�pfordon som dras av bilar.
4. Sl�pvagnar som dras av traktorer skatteklass I, motorredskap klass I

eller tunga terr�ngvagnar.

5. Sl�pvagnar som dras av ett s�dant motorredskap klass II som anv�nds

p� det s�tt som anges i 2, om motorredskapets tj�nstevikt �r �ver tv� ton
eller om motorredskapet utg�rs av en ombyggd bil.

Undantag fr�n registreringsplikten
6 �
Best�mmelserna i 5 � g�ller inte i fr�ga om

1. fordon som anv�nds uteslutande inom inh�gnade j�rnv�gs-, eller

industriomr�den, inh�gnade t�vlingsomr�den eller andra liknande
inh�gnade omr�den,

2. sl�pvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass II eller s�dana

tunga terr�ngvagnar som �r konstruerade f�r en hastighet av h�gst 30
kilometer i timmen, om fordonen i det enskilda fallet anv�nds endast p�
motsvarande s�tt som en traktor skatteklass II,

3. fordon som anv�nds kortaste l�mpliga v�g till eller fr�n ett besiktnings-

organ enligt 4 kap. 2 � fordonslagen (2002:574) f�r registreringsbesiktning
eller, i fr�ga om fordon som har f�rts in i Sverige f�r testk�rning enligt 16 �
f�rsta stycket 4, f�r kontrollbesiktning, eller fordon som anv�nds kortaste
l�mpliga v�g till eller fr�n ett provningsorgan f�r provning inf�r ett enskilt
godk�nnande,

4. fordon som vid besiktning eller inspektion av en polisman eller en

s�dan besiktningstekniker, bilinspekt�r eller tekniker som avses i fordons-
lagen provk�rs i den utstr�ckning som beh�vs f�r att f�rr�ttningen ska kunna
genomf�ras,

5. fordon som provk�rs vid provning inf�r ett enskilt godk�nnande i den

utstr�ckning som beh�vs f�r att provningen ska kunna genomf�ras,

6. fordon som provk�rs av den som Trafikverket s�rskilt f�rordnat att

utf�ra haveriunders�kning eller av den som Transportstyrelsen s�rskilt
f�rordnat att ut�va tillsyn enligt produkts�kerhetslagen (2004:451) eller att
handl�gga ett �rende enligt fordonslagen,

7. ombyggda eller amat�rbyggda fordon som provk�rs inf�r en

registreringsbesiktning eller ett enskilt godk�nnande av den som Transport-
styrelsen s�rskilt f�rordnat att utf�ra s�dan provk�rning, eller

8. fordon som anv�nds med st�d av saluvagnslicens enligt 11 �.
I fall som avses i f�rsta stycket 3 ska handlingar som visar avtalad tid hos

besiktningsorganet eller provningsorganet medf�ras och p� tills�gelse visas
upp f�r en polisman eller en bilinspekt�r.

Om en polisman finner anledning att anta att ett fordon som antr�ffas i

trafik inte �r i f�reskrivet skick, till�mpas f�rsta stycket 4.

7 � Best�mmelserna i 5 � g�ller inte i fr�ga om fordon i internationell
v�gtrafik i Sverige.

Ett fordon anses vara i internationell v�gtrafik i Sverige om
1. fordonet �gs av en fysisk eller juridisk person som har sin huvudsakliga

hemvist utomlands,

2019:370

background image

3

SFS

2. fordonet inte �r registrerat i Sverige, och
3. fordonet har f�rts in till Sverige f�r att tillf�lligt anv�ndas h�r.


8 � Best�mmelserna i 5 � g�ller inte motordrivna fordon som �r
registrerade i Danmark, Finland eller Norge och sl�pfordon som �r kopplade
till dem, om fordonen anv�nds i Sverige under h�gst ett �r.

F�rsta stycket g�ller �ven danska fordon som f�r anv�ndas i Danmark

med faste pr�veskilter, finska fordon som f�r anv�ndas i Finland med
provnummerskyltar och norska fordon som f�r anv�ndas i Norge med
pr�vekjennemerke.

Om det i Danmark, Finland eller Norge har meddelats ett s�rskilt tillst�nd

att d�r tillf�lligt anv�nda ett fordon som inte �r registrerat i landet, f�r
fordonet under den tid som tillst�ndet avser anv�ndas i Sverige.

9 � Den som har sin egentliga hemvist i Sverige och som har f�rv�rvat ett
fordon som avses i 5 � men som inte �r registrerat h�r, f�r under en vecka
fr�n det att fordonet f�rdes in i Sverige anv�nda det med st�d av en giltig
utl�ndsk registrering. Detta g�ller dock endast den som inte yrkesm�ssigt
tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med
sl�pfordon.

Anv�ndning av avst�llda fordon
10 �
Ett avst�llt fordon f�r anv�ndas endast

1. i den omfattning som enligt 5 � 2 och 5 och 6 � f�rsta och tredje

styckena f�r ske i fr�ga om ett fordon som inte �r registrerat,

2. under tid d� fordonet �r taget i anspr�k med nyttjander�tt enligt

f�rfogandelagen (1978:262) eller d� fordonet anv�nds f�r att avl�mnas
enligt den lagen eller f�ras hem efter f�rfogande eller d� det anv�nds i
samband med besiktning enligt f�rordningen (1992:391) om uttagning av
egendom f�r totalf�rsvarets behov,

3. under tid d� fordonet innehas av F�rsvarsmakten enligt ett skriftligt

avtal eller anv�nds f�r att avl�mnas eller f�ras hem enligt ett s�dant avtal,
under f�ruts�ttning att fordonet har godk�nts vid en registreringsbesiktning
eller tagits upp i ett typintyg eller i ett intyg om �verensst�mmelse,

4. om det st�llts av p� �garens beg�ran, f�r f�rd kortaste l�mpliga v�g till

eller fr�n n�rmaste besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 � fordonslagen
(2002:574) f�r besiktning, dock inte om anv�ndningsf�rbud enligt 6 kap. 1 �
v�gtrafikskattelagen (2006:227), enligt 8 � lagen (2006:228) med s�rskilda
best�mmelser om fordonsskatt eller enligt 25 � lagen (1997:1137) om
v�gavgift f�r vissa tunga fordon skulle ha g�llt f�r fordonet om det hade
varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt n�mnda lagar, och

5. med st�d av en saluvagnslicens enligt 11 �.

Saluvagnslicens
11 �
Med st�d av en saluvagnslicens f�r fordon som inte �r registrerade i
v�gtrafikregistret eller som �r avst�llda och som licenshavaren yrkesm�ssigt
tillverkar, transporterar eller handlar med eller som licenshavaren utf�r
fordonstester med, anv�ndas f�r

1. provk�rning i samband med tillverkning eller reparation och test-

k�rning,

2. f�rd kortaste l�mpliga v�g fr�n hamn, j�rnv�gsstation, fabrik,

reparationsverkstad, f�rvaringslokal, plats f�r testk�rning eller liknande till
en s�dan plats eller lokal eller till ett garage,

2019:370

background image

4

SFS

3. f�rd kortaste l�mpliga v�g till eller fr�n ett besiktningsorgan enligt

4 kap. 2 � fordonslagen (2002:574) f�r besiktning eller till eller fr�n ett
provningsorgan f�r provning inf�r ett enskilt godk�nnande, och

4. k�rning i den omfattning som beh�vs f�r demonstration eller

f�rs�ljning.

12 � En saluvagnslicens f�r efter ans�kan beviljas den som

1. yrkesm�ssigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna

fordon eller med sl�pfordon,

2. yrkesm�ssigt tillverkar fordonskomponenter,
3. avses i 17 � f�rsta stycket 4 och som f�r in fordon i Sverige f�r

testk�rning, eller

4. p� uppdrag yrkesm�ssigt utf�r s�dan testk�rning som avses i 3.
En ans�kan om saluvagnslicens f�r inte beviljas om det sk�ligen kan antas

att licensen kommer att missbrukas eller om det finns n�got annat s�rskilt
sk�l mot att licens beviljas.

Med tillverkning avses i f�rsta stycket �ven s�dan p�byggnad eller

lackering som ing�r som ett led i arbetet med att f�rdigst�lla fordonen.

13 � En saluvagnslicens g�ller tills vidare. Om det finns s�rskilda sk�l f�r
den dock begr�nsas till en viss tid.

14 � En saluvagnslicens ska �terkallas om

1. licensen inte har utnyttjats under de senaste tolv m�naderna,
2. saluvagnsskatten inte har betalats,
3. licensen har utnyttjats i strid med best�mmelserna om s�dan licens,

eller

4. licenshavaren p� n�got annat s�tt har visat sig ol�mplig eller det annars

finns n�gon s�rskild anledning att �terkalla licensen.

�terkallelse enligt f�rsta stycket 3 eller 4 ska inte ske i ringa fall.

Tillf�llig registrering
15 �
Motordrivna fordon och sl�pfordon f�r registreras tillf�lligt.

Vid till�mpningen av best�mmelserna om tillf�llig registrering avses med

nytt fordon ett fordon som inte �r, har varit eller borde ha varit registrerat
h�r i landet annat �n i f�rening med avst�llning.

16 � Ett fordon som f�rs in till Sverige f�r att anv�ndas stadigvarande h�r
f�r registreras tillf�lligt om

1. fordonet inte �r registrerat h�r,
2. fordonets �gare har sin egentliga hemvist h�r, och
3. fordonets �gare inte yrkesm�ssigt tillverkar, transporterar eller handlar

med motordrivna fordon eller med sl�pfordon.

Tillf�llig registrering enligt f�rsta stycket g�ller under tre m�nader fr�n

den dagen den beslutades. Den upph�r dock att g�lla tv� veckor efter det att
fordonet godk�nts vid en registreringsbesiktning.

17 � Ett fordon som inte ska anv�ndas stadigvarande i Sverige f�r
registreras tillf�lligt om

1. s�kanden inte har sin egentliga hemvist i landet och f�rv�rvar ett fordon

h�r,

2019:370

background image

5

SFS

2. s�kanden har sin egentliga hemvist i landet och f�rv�rvar ett nytt

fordon h�r men avser att flytta fr�n landet inom tre m�nader fr�n den dag d�
den tillf�lliga registreringen beslutas,

3. s�kanden �r en svensk utlandsmyndighet som f�rv�rvar ett nytt fordon

h�r som ska anv�ndas utanf�r landet, eller

4. s�kanden inte har sin egentliga hemvist eller, i fr�ga om en juridisk

person, sin ledning i Sverige och s�kanden eller den som representerar den
juridiska personen endast tillf�lligt ska vistas i landet och fordonet endast
tillf�lligt ska anv�ndas h�r, och

a) det har f�rts in i eller ska f�ras in i landet f�r testk�rning eller annat

liknande �ndam�l, eller

b) det har f�rts in i landet f�r enskilt bruk.
Tillf�llig registrering enligt f�rsta stycket g�ller fr�n den dag den

beslutades och under tolv m�nader eller om s�kanden beg�r det under tre
eller sex m�nader. Tillf�llig registrering enligt f�rsta stycket 1 av ett fordon
som inte �r nytt g�ller dock endast under en m�nad.

18 � Ett fordon f�r registreras tillf�lligt p� nytt f�rst tolv m�nader efter att
den n�rmast f�reg�ende perioden av tillf�llig registrering har upph�rt.
Denna begr�nsning f�r en ny registrering g�ller dock inte s�dana fordon som
avses i 17 � f�rsta stycket 4 och som anv�nds f�r testk�rning.

19 � Ett enligt 16 � tillf�lligt registrerat fordon f�r anv�ndas utan n�gon
annan inskr�nkning �n den som avses i 21 �, om fordonet har f�rts in fr�n
ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det (EES) och
har en giltig registrering i det landet som inneb�r att det f�r anv�ndas
obegr�nsat enligt det landets best�mmelser.

20 � Ett enligt 16 � tillf�lligt registrerat fordon f�r i andra fall �n som avses
i 19 � anv�ndas

1. f�r f�rd kortaste l�mpliga v�g fr�n en hamn, j�rnv�gsstation, ett tull-

kontor eller en annan plats som Tullverket anvisat eller godk�nt, reparations-
verkstad, f�rvaringslokal eller liknande till en s�dan plats eller lokal eller till
n�gon annan plats d�r fordonet kan st�llas upp i avvaktan p� registrerings-
besiktning eller enskilt godk�nnande, eller

2. f�r f�rd kortaste l�mpliga v�g till eller fr�n ett besiktningsorgan enligt

4 kap. 2 � fordonslagen (2002:574) f�r besiktning eller till eller fr�n ett
provningsorgan f�r provning inf�r ett enskilt godk�nnande.

Sedan fordonet har godk�nts vid en registreringsbesiktning f�r det dock

anv�ndas h�r f�r andra �ndam�l �n som avses i f�rsta stycket. Detta g�ller
dock inte om fordonet har �ndrats efter besiktningen s� att det inte l�ngre
�verensst�mmer med utf�randet vid besiktningen eller det i �vrigt har
�ndrats s� att dess beskattningsf�rh�llanden p�verkats.

21 � Ett tillf�lligt registrerat fordon f�r inte anv�ndas i yrkesm�ssig trafik
eller i taxitrafik.

22 � Beslut ska fattas om att en tillf�llig registrering ska upph�ra om

1. f�ruts�ttningarna i 16 eller 17 � inte �r uppfyllda,
2. fordonet har bytt �gare, eller
3. �garen beg�r att registreringen ska upph�ra.

2019:370

background image

6

SFS

Straffbest�mmelser
23 �
Den som upps�tligen eller av oaktsamhet anv�nder ett fordon i strid
med 5, 10, 11, 20 eller 21 � d�ms till penningb�ter.

Till samma straff d�ms �garen, om han eller hon upps�tligen eller av

oaktsamhet inte har gjort vad som sk�ligen har kunnat kr�vas av honom eller
henne f�r att hindra att fordonet anv�ndes.

Den som innehar ett fordon med nyttjander�tt f�r obest�md tid eller f�r

en best�md tid som understiger ett �r och har befogenhet att best�mma om
f�rare av fordonet eller anlitar n�gon annan f�rare �n den som �garen har
utsett d�ms i �garens st�lle enligt andra stycket.

24 � Den som upps�tligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 � andra stycket
d�ms till penningb�ter.

25 � Best�mmelserna i denna lag eller i f�reskrifter som har meddelats
med st�d av lagen om ansvar f�r �gare eller anv�ndare av fordon till�mpas
i fr�ga om ett fordon som �gs eller anv�nds av staten eller en kommun p�
f�rarens n�rmaste f�rman. Om f�rmannen har gjort vad som sk�ligen har
kunnat kr�vas f�r att f�rebygga en f�rseelse och en s�dan �nd� sker p� grund
av en �verordnads �tg�rd eller v�llande, till�mpas best�mmelserna om
ansvar f�r �gare eller anv�ndare p� den �verordnade.

I fr�ga om ett fordon som �gs eller anv�nds av ett oskiftat d�dsbo eller ett

konkursbo till�mpas de best�mmelser om ansvar som anges i f�rsta stycket
p� den eller dem som har r�tt att f�retr�da boet.

I fr�ga om ett fordon som �gs eller anv�nds av ett bolag, en f�rening, en

stiftelse eller n�gon annan juridisk person till�mpas de best�mmelser om
ansvar som anges i f�rsta stycket p� den eller dem som har r�tt att f�retr�da
den juridiska personen eller p� den som Transportstyrelsen p� beg�ran har
godtagit som ansvarig f�retr�dare f�r denna.

Hindrande av fortsatt f�rd
26 �
Om ett fordon anv�nds i strid med 5, 10, 11, 20 eller 21 � eller en
f�reskrift som har meddelats i anslutning till denna lag, ska en polisman
hindra fortsatt f�rd om den skulle utg�ra en v�sentlig ol�genhet.

F�rfarande och �verklagande
27 �
Fr�gor om saluvagnslicens och tillf�llig registrering pr�vas av
Transportstyrelsen.

28 � Beslut enligt denna lag f�r �verklagas till allm�n f�rvaltnings-
domstol.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.


29 � Transportstyrelsens beslut enligt denna lag g�ller omedelbart, om inte
myndigheten beslutar n�got annat.

Beslut och bemyndiganden
30 �
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r i
enskilda fall besluta om undantag fr�n best�mmelserna i denna lag om
plikten att registrera fordon och om anv�ndning av fordon. Ett s�dant beslut
f�r f�renas med villkor.

2019:370

background image

7

SFS

31 � Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r
meddela f�reskrifter om

1. andra f�rpliktelser i fr�ga om registrering av fordon och saluvagns-

licens �n dem som framg�r av lagen, dock inte f�reskrifter som avser skatt,

2. r�tten att anv�nda fordon som h�r hemma i n�got annat land, och
3. avgifter f�r registrering, andra f�rpliktelser i fr�ga om registrering och

saluvagnslicens samt �rendehandl�ggning enligt denna lag och enligt f�re-
skrifter som har meddelats med st�d av lagen.

32 � Regeringen f�r meddela f�reskrifter om att lagen helt eller delvis inte
ska till�mpas om riket �r i krig eller i krigsfara eller om det r�der s�dana
utomordentliga f�rh�llanden som �r f�ranledda av krig eller av krigsfara
som riket har befunnit sig i.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

TOMAS ENEROTH

(Infrastrukturdepartementet)

2019:370

;