SFS 2019:371 Lag om upphävande av lagen (2001:558) om vägtrafikregister

SFS2019-371.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:XSAPZZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:QKFGWX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:OCPNDR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om upph�vande av lagen (2001:558) om v�gtrafikregister </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att lagen (2001:558) om v�gtrafik-<br/>register ska upph�ra att g�lla. </p> <p style="position:absolute;top:388px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.<br/>2. Den upph�vda lagen g�ller dock fortfarande f�r<br/>a) �renden som avser en beg�ran om r�ttelse av en uppgift om registrerad</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fordons�gare som har gjorts f�re ikrafttr�dandet, och </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) �verklagande av beslut om r�ttelse eller direkt�tkomst som har</p> <p style="position:absolute;top:490px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">meddelats med st�d av den lagen. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Ellika Eriksson <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14">1Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2019:371</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft19">7 juni 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om upph�vande av lagen (2001:558) om v�gtrafikregister

Utf�rdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att lagen (2001:558) om v�gtrafik-
register ska upph�ra att g�lla.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2019.
2. Den upph�vda lagen g�ller dock fortfarande f�r
a) �renden som avser en beg�ran om r�ttelse av en uppgift om registrerad

fordons�gare som har gjorts f�re ikrafttr�dandet, och

b) �verklagande av beslut om r�ttelse eller direkt�tkomst som har

meddelats med st�d av den lagen.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

1Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

SFS

2019:371

Publicerad
den

7 juni 2019

;