SFS 2019:381 Lag om ändring i lagen (2018:1125) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

SFS2019-381.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:YTNKSH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:QHMOKX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2018:1125) om �ndring i </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>taxitrafiklagen (2012:211) </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 kap. 8 � taxitrafiklagen (2012:211) i <br/>st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2018:1125) om �ndring i den lagen ska ha <br/>f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>5 kap. <br/>8 �</b> En s�rskild registreringsskylt f�r ett fordon som anm�lts f�r anv�ndning <br/>i taxitrafik enligt denna lag f�r tas om hand av polisman </p> <p style="position:absolute;top:520px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. om fordonet utan tillst�nd anv�nds i taxitrafik eller om det av n�gon</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">annan anledning inte l�ngre finns f�ruts�ttningar f�r att fordonet ska ha en <br/>s�dan skylt, </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. om fordonet �r belagt med s�dant k�rf�rbud som avses i 3 kap. 6 �</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fordonslagen (2002:574), </p> <p style="position:absolute;top:622px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. om det f�r fordonet g�ller anv�ndningsf�rbud enligt v�gtrafikskatte-</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">lagen (2006:227), lagen (2006:228) med s�rskilda best�mmelser om <br/>fordonsskatt eller enligt en f�reskrift som meddelats i anslutning till lagen <br/>(2019:370) om fordons registrering och anv�ndning, </p> <p style="position:absolute;top:704px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft112">4. om fordonet saknar f�reskriven trafikf�rs�kring,<br/>5. om fordonets taxameterutrustning inte uppfyller de krav som g�ller</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt f�reskrifter meddelade med st�d av 7 kap. 3 �, eller </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. om fordonets s�rskilda utrustning f�r taxifordon inte uppfyller de krav</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som g�ller enligt f�reskrifter meddelade med st�d av 7 kap. 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid ett omh�ndertagande av registreringsskyltar till�mpas 7 � andra </p> <p style="position:absolute;top:826px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">meningen p� motsvarande s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:928px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft112">Ellika Eriksson <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2019:381</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft114">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft111">7 juni 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2018:1125) om �ndring i

taxitrafiklagen (2012:211)

Utf�rdad den 29 maj 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 5 kap. 8 � taxitrafiklagen (2012:211) i
st�llet f�r lydelsen enligt lagen (2018:1125) om �ndring i den lagen ska ha
f�ljande lydelse.

5 kap.
8 �
En s�rskild registreringsskylt f�r ett fordon som anm�lts f�r anv�ndning
i taxitrafik enligt denna lag f�r tas om hand av polisman

1. om fordonet utan tillst�nd anv�nds i taxitrafik eller om det av n�gon

annan anledning inte l�ngre finns f�ruts�ttningar f�r att fordonet ska ha en
s�dan skylt,

2. om fordonet �r belagt med s�dant k�rf�rbud som avses i 3 kap. 6 �

fordonslagen (2002:574),

3. om det f�r fordonet g�ller anv�ndningsf�rbud enligt v�gtrafikskatte-

lagen (2006:227), lagen (2006:228) med s�rskilda best�mmelser om
fordonsskatt eller enligt en f�reskrift som meddelats i anslutning till lagen
(2019:370) om fordons registrering och anv�ndning,

4. om fordonet saknar f�reskriven trafikf�rs�kring,
5. om fordonets taxameterutrustning inte uppfyller de krav som g�ller

enligt f�reskrifter meddelade med st�d av 7 kap. 3 �, eller

6. om fordonets s�rskilda utrustning f�r taxifordon inte uppfyller de krav

som g�ller enligt f�reskrifter meddelade med st�d av 7 kap. 4 �.

Vid ett omh�ndertagande av registreringsskyltar till�mpas 7 � andra

meningen p� motsvarande s�tt.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

1 Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241.

SFS

2019:381

Publicerad
den

7 juni 2019

;