SFS 2019:385 Förordning om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

SFS2019-385.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:ZMRMSA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:PXREIU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:YCFNMX+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1982:198) om flyttning av </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>fordon i vissa fall </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (1982:198) om flyttning av <br/>fordon i vissa fall1 ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 �</b>2 Ut�ver vad som framg�r av 2 � andra och tredje styckena lagen <br/>(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall f�r ett fordon flyttas i f�ljande <br/>fall. </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Om det �r uppst�llt p� en s�dan plats eller p� ett s�dant s�tt att fara</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">uppst�r eller trafiken on�digtvis hindras eller st�rs. </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Om det �r uppst�llt i strid mot f�reskrifter om stannande eller parkering</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">a) f�rsv�rar sn�r�jning, renh�llning eller annat arbete p� v�g,<br/>b) det finns stor risk f�r att fara uppst�r, eller<br/>c) fordonet varit fortl�pande uppst�llt p� samma plats under minst tre</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">dygn. </p> <p style="position:absolute;top:654px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Om det �r uppst�llt i strid mot f�reskrifter om stannande eller parkering</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">a) fordonet enligt uppgift i v�gtrafikregistret �r belagt med k�rf�rbud</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">enligt fordonsf�rordningen (2009:211) eller enligt den upph�vda fordons-<br/>f�rordningen (2002:925), </p> <p style="position:absolute;top:756px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">b) det f�r fordonet enligt uppgift i v�gtrafikregistret g�ller anv�ndnings-</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">f�rbud enligt v�gtrafikskattelagen (2006:227), lagen (2006:228) med <br/>s�rskilda best�mmelser om fordonsskatt eller lagen (2019:370) om fordons <br/>registrering och anv�ndning, </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">c) fordonet </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">�r </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft10">trafikf�rs�kringspliktigt </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:441px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:504px;white-space:nowrap" class="ft10">trafikskadelagen </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">(1975:1410) och enligt uppgift i v�gtrafikregistret saknar f�reskriven trafik-<br/>f�rs�kring, </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">d) fordonet ska vara registrerat men saknar registreringsskylt eller annars</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">inte kan identifieras p� platsen, </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">e) det till st�d f�r uppst�llningen har �beropats ett parkeringstillst�nd f�r</p> <p style="position:absolute;top:960px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">r�relsehindrade som �r ogiltigt eller som har anm�lts stulet eller f�rlorat hos <br/>Polismyndigheten, eller </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">f) fordonets �gare har skulder avseende avgifter enligt lagen (1976:206)</p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om felparkeringsavgift som uppg�r till mer �n 5 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">4. Om det �r uppst�llt i strid mot f�reskrifter om stannande eller parkering<br/>a) p� en parkeringsplats som �r reserverad f�r personer med parkerings-</p> <p style="position:absolute;top:1083px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">tillst�nd f�r r�relsehindrade, </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 F�rordningen omtryckt 2003:639. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2016:898. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:385</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">7 juni 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:385</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">b) i ett k�rf�lt eller k�rbana f�r fordon i linjetrafik m.fl.,<br/>c) p� en h�llplats enligt 3 kap. 54 � trafikf�rordningen (1998:1276),<br/>d) p� eller inom fem meter f�re ett �verg�ngsst�lle, en cykelpassage eller</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">en cykel�verfart, eller </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">e) p� en g�ng- eller cykelbana eller i ett cykelf�lt.<br/>5. Om det �r uppst�llt i strid mot f�reskrifter om stannande eller parkering</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">p� en plats d�r det g�ller f�rbud mot att stanna eller parkera f�r fordon annat <br/>�n f�r p�- eller avlastning av gods. </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">6. Om det �r uppst�llt p� en offentlig plats som uppl�tits f�r parkering och</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">det huvudsakliga syftet med uppst�llningen uppenbarligen �r n�got annat �n <br/>parkering av fordonet. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">7. Om det �r ett fordonsvrak.<br/>8. Om det �r uppst�llt i strid mot f�reskrifter om stannande eller parkering</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23">p� en parkeringsplats som �r reserverad f�r fordon som avses i 10 kap. 2 � <br/>tredje stycket trafikf�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:420px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:461px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Ellika Eriksson <br/>(Infrastrukturdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1982:198) om flyttning av

fordon i vissa fall

Utf�rdad den 29 maj 2019

Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (1982:198) om flyttning av
fordon i vissa fall1 ska ha f�ljande lydelse.

2 �2 Ut�ver vad som framg�r av 2 � andra och tredje styckena lagen
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall f�r ett fordon flyttas i f�ljande
fall.

1. Om det �r uppst�llt p� en s�dan plats eller p� ett s�dant s�tt att fara

uppst�r eller trafiken on�digtvis hindras eller st�rs.

2. Om det �r uppst�llt i strid mot f�reskrifter om stannande eller parkering

och

a) f�rsv�rar sn�r�jning, renh�llning eller annat arbete p� v�g,
b) det finns stor risk f�r att fara uppst�r, eller
c) fordonet varit fortl�pande uppst�llt p� samma plats under minst tre

dygn.

3. Om det �r uppst�llt i strid mot f�reskrifter om stannande eller parkering

och

a) fordonet enligt uppgift i v�gtrafikregistret �r belagt med k�rf�rbud

enligt fordonsf�rordningen (2009:211) eller enligt den upph�vda fordons-
f�rordningen (2002:925),

b) det f�r fordonet enligt uppgift i v�gtrafikregistret g�ller anv�ndnings-

f�rbud enligt v�gtrafikskattelagen (2006:227), lagen (2006:228) med
s�rskilda best�mmelser om fordonsskatt eller lagen (2019:370) om fordons
registrering och anv�ndning,

c) fordonet

�r

trafikf�rs�kringspliktigt

enligt

trafikskadelagen

(1975:1410) och enligt uppgift i v�gtrafikregistret saknar f�reskriven trafik-
f�rs�kring,

d) fordonet ska vara registrerat men saknar registreringsskylt eller annars

inte kan identifieras p� platsen,

e) det till st�d f�r uppst�llningen har �beropats ett parkeringstillst�nd f�r

r�relsehindrade som �r ogiltigt eller som har anm�lts stulet eller f�rlorat hos
Polismyndigheten, eller

f) fordonets �gare har skulder avseende avgifter enligt lagen (1976:206)

om felparkeringsavgift som uppg�r till mer �n 5 000 kronor.

4. Om det �r uppst�llt i strid mot f�reskrifter om stannande eller parkering
a) p� en parkeringsplats som �r reserverad f�r personer med parkerings-

tillst�nd f�r r�relsehindrade,

1 F�rordningen omtryckt 2003:639.

2 Senaste lydelse 2016:898.

SFS

2019:385

Publicerad
den

7 juni 2019

background image

2

SFS

2019:385

b) i ett k�rf�lt eller k�rbana f�r fordon i linjetrafik m.fl.,
c) p� en h�llplats enligt 3 kap. 54 � trafikf�rordningen (1998:1276),
d) p� eller inom fem meter f�re ett �verg�ngsst�lle, en cykelpassage eller

en cykel�verfart, eller

e) p� en g�ng- eller cykelbana eller i ett cykelf�lt.
5. Om det �r uppst�llt i strid mot f�reskrifter om stannande eller parkering

p� en plats d�r det g�ller f�rbud mot att stanna eller parkera f�r fordon annat
�n f�r p�- eller avlastning av gods.

6. Om det �r uppst�llt p� en offentlig plats som uppl�tits f�r parkering och

det huvudsakliga syftet med uppst�llningen uppenbarligen �r n�got annat �n
parkering av fordonet.

7. Om det �r ett fordonsvrak.
8. Om det �r uppst�llt i strid mot f�reskrifter om stannande eller parkering

p� en parkeringsplats som �r reserverad f�r fordon som avses i 10 kap. 2 �
tredje stycket trafikf�rordningen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

;