SFS 2019:391 Förordning om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

SFS2019-391.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:987) om trängselskatt

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2004:987) om trängselskatt ska
ha följande lydelse.

4 §1 Transportstyrelsen ska, utöver vad som framgår av lagen (2004:629)
om trängselskatt och vägtrafikdataförordningen (2019:382), svara för

1. att återbetalning sker i enlighet med beskattningsmyndighetens beslut

enligt 18 § lagen om trängselskatt, och

2. att en obetald fordran lämnas för indrivning enligt 23 § lagen om

trängselskatt.

Transportstyrelsens uppgifter enligt första stycket utförs för Skatteverkets

räkning.

Vid indrivning gäller 3–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229).
Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger

100 kronor om indrivningen inte krävs från allmän synpunkt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1189.

SFS

2019:391

Publicerad
den

7 juni 2019