SFS 2019:392 Förordning om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

SFS2019-392.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:CJBGSJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:USAKKZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i v�gtrafikskattef�rordningen (2006:242) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 29 maj 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 5 och 10 �� v�gtrafikskattef�rordningen <br/>(2006:242) ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>5 �</b>1 Transportstyrelsen ska, ut�ver vad som framg�r av v�gtrafikskatte-<br/>lagen (2006:227), </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. svara f�r att de uppgifter som beh�vs f�r ber�kning av skattevikt f�rs</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">in i v�gtrafikregistret, </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">2. ber�kna skattevikt och f�ra in denna uppgift i v�gtrafikregistret,<br/>3. �terbetala v�gtrafikskatt, och<br/>4. beg�ra indrivning av v�gtrafikskatt och avgifter som i samband med</p> <p style="position:absolute;top:549px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">debitering av v�gtrafikskatt tas ut enligt 2 kap. 4 � v�gtrafikdataf�r-<br/>ordningen (2019:382) och 9 kap. 9 � f�rordningen (2019:383) om fordons <br/>registrering och anv�ndning. </p> <p style="position:absolute;top:611px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid indrivning g�ller 39 �� indrivningsf�rordningen (1993:1229). </p> <p style="position:absolute;top:631px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Indrivning beh�ver inte beg�ras f�r en fordran som understiger 100 kronor, <br/>om indrivning inte kr�vs fr�n allm�n synpunkt. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Transportstyrelsens uppgifter enligt f�rsta stycket 3 och 4 utf�rs f�r </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Skatteverkets r�kning. </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>10 �</b> Ett inbetalningskort f�r skatten ska s�ndas till den skattskyldige <br/>snarast m�jligt efter det att saluvagnslicens enligt 12 � lagen (2019:370) om <br/>fordons registrering och anv�ndning har beviljats. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2019. </p> <p style="position:absolute;top:857px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:898px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Marc Gren <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2010:1839. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:392</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">7 juni 2019</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i v�gtrafikskattef�rordningen (2006:242)

Utf�rdad den 29 maj 2019

Regeringen f�reskriver att 5 och 10 �� v�gtrafikskattef�rordningen
(2006:242) ska ha f�ljande lydelse.

5 �1 Transportstyrelsen ska, ut�ver vad som framg�r av v�gtrafikskatte-
lagen (2006:227),

1. svara f�r att de uppgifter som beh�vs f�r ber�kning av skattevikt f�rs

in i v�gtrafikregistret,

2. ber�kna skattevikt och f�ra in denna uppgift i v�gtrafikregistret,
3. �terbetala v�gtrafikskatt, och
4. beg�ra indrivning av v�gtrafikskatt och avgifter som i samband med

debitering av v�gtrafikskatt tas ut enligt 2 kap. 4 � v�gtrafikdataf�r-
ordningen (2019:382) och 9 kap. 9 � f�rordningen (2019:383) om fordons
registrering och anv�ndning.

Vid indrivning g�ller 39 �� indrivningsf�rordningen (1993:1229).

Indrivning beh�ver inte beg�ras f�r en fordran som understiger 100 kronor,
om indrivning inte kr�vs fr�n allm�n synpunkt.

Transportstyrelsens uppgifter enligt f�rsta stycket 3 och 4 utf�rs f�r

Skatteverkets r�kning.

10 � Ett inbetalningskort f�r skatten ska s�ndas till den skattskyldige
snarast m�jligt efter det att saluvagnslicens enligt 12 � lagen (2019:370) om
fordons registrering och anv�ndning har beviljats.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2019.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1839.

SFS

2019:392

Publicerad
den

7 juni 2019

;