SFS 2019:395 Förordning om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen

SFS2019-395.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:1300) med instruktion

för Transportstyrelsen

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2008:1300) med instruktion för
Transportstyrelsen ska ha följande lydelse.

9 § Transportstyrelsen får sälja uppgifter till myndigheter och enskilda ur
den del av vägtrafikregistret som avser registrering av fordon och som
framgår av bilaga 1 avsnitt 1 och 2 vägtrafikdataförordningen (2019:382).
Uppgifter får lämnas ut på terminal, på medium för automatisk
databehandling eller på annat sätt.

Uppgifter som avser den registrerades personliga förhållanden får inte

säljas, om de kan antas utgöra ett hot mot dennes personliga integritet.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2019:395

Publicerad
den

7 juni 2019

;