SFS 2019:399 Förordning om ändring i förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie

SFS2019-399.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1590) om

supermiljöbilspremie

Utfärdad den 29 maj 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2011:1590) om supermiljöbils-
premie ska ha följande lydelse.

2 § Med vägtrafikregistret avses i denna förordning detsamma som i
2 kap. 1 § vägtrafikdatalagen (2019:369).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS

2019:399

Publicerad
den

7 juni 2019