SFS 2019:588 Förordning om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

SFS2019-588.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Utfärdad den 19 september 2019

Regeringen föreskriver att 1, 1 a, 6 b och 6 c §§ lönegarantiförordningen
(1992:501) ska ha följande lydelse.

1 §1 Denna förordning gäller handläggning av ärenden och mål om statlig
lönegaranti vid konkurs och företagsrekonstruktion.

Utbetalande myndighet enligt lönegarantilagen (1992:497) är de

länsstyrelser som framgår av denna förordning.

1 a §2 Underrättelser till den utbetalande myndigheten enligt 11, 12, 14,
17 och 18 §§ lönegarantilagen (1992:497) ska sändas till

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Stockholms,
Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till
�stergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Skåne,
Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västra
Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Dalarnas,
Värmlands, �rebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till
Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Norrbottens
eller Västerbottens län.

6 b §3 Garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497) betalas ut av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Stockholms,
Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

1 Senaste lydelse 2005:274.

2 Senaste lydelse 2012:401.

3 Senaste lydelse 2012:401.

SFS

2019:588

Publicerad
den

24 september 2019

background image

SFS

2019:588

2

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till
�stergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Skåne,
Kronobergs eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Västra
Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Dalarnas,
Värmlands, �rebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till
Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när den tingsrätt som handlägger

konkursärendet eller ärendet om företagsrekonstruktion hör till Norrbottens
eller Västerbottens län.

6 c § 4 Garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497) som avser
förhållanden i 21 § lönegarantilagen betalas ut av

1. Länsstyrelsen i Stockholms län, när arbetstagaren vistas i Stockholms,

Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

2. Länsstyrelsen i �stergötlands län, när arbetstagaren vistas i

�stergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,

3. Länsstyrelsen i Skåne län, när arbetstagaren vistas i Skåne, Kronobergs

eller Blekinge län,

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, när arbetstagaren vistas i Västra

Götalands eller Hallands län,

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län, när arbetstagaren vistas i Dalarnas,

Värmlands, �rebro eller Gävleborgs län,

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, när arbetstagaren vistas i

Västernorrlands eller Jämtlands län, och

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län, när arbetstagaren vistas i Norrbottens

eller Västerbottens län.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2012:401.