SFS 2019:643 Förordning om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion för Svenska institutet för europapolitiska studier

SFS2019-643.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:748) med instruktion

för Svenska institutet för europapolitiska studier

Utfärdad den 24 oktober 2019

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2008:748) med instruktion för
Svenska institutet för europapolitiska studier ska ha följande lydelse.

3 §1 Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio
ledamöter.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019.

På regeringens vägnar

HANS DAHLGREN

David Oredsson
(Statsrådsberedningen)

1 Senaste lydelse 2017:24.

SFS

2019:643

Publicerad
den

29 oktober 2019