SFS 2019:700 Förordning om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

SFS2019-700.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:93) om nationellt stöd

till jordbruket i norra Sverige

Utfärdad den 14 november 2019

Regeringen föreskriver att 6 a § förordningen (1996:93) om nationellt stöd
till jordbruket i norra Sverige ska ha följande lydelse.

6 a §1 Utöver stödet för mjölkproduktion i 6 § lämnas ytterligare stöd för
sådan produktion som hänför sig till 2016�2021. Stödet lämnas till
jordbruksföretag inom de områden som framgår av bilaga 2 till denna
förordning med högst följande belopp.

�vergångsområde

öre/kg mjölk

1

19

2

44

3

18

4

6

5

43

6

31

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1556.

SFS

2019:700

Publicerad
den

20 november 2019