SFS 2019:777 Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

SFS2019-777.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion

för Sjöfartsverket

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2007:1161) med instruktion för
Sjöfartsverket ska ha följande lydelse.

7 §1 Sjöfartsverket ska samråda med Försvarsmakten när det gäller

1. utmärkning av farleder som inte tidigare är utmärkta, och
2. fyrbelysning av farleder eller indragning av fyrljus inom vatten-

områden av särskild betydelse för det militära försvaret som har beslutats
vara skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:530.

SFS

2019:777

Publicerad
den

26 november 2019