SFS 2019:778 Förordning om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall

SFS2019-778.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1985:357) om registrering av

och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt

eller ekonomiskt biträde i vissa fall

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1985:357) om registrering av
och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt
biträde i vissa fall1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2001:393.

Senaste lydelse av

förordningens rubrik 2018:945

11 § 2004:352.

SFS

2019:778

Publicerad
den

26 november 2019