SFS 2019:780 Förordning om riktålder för pension för år 2026

SFS2019-780.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om riktålder för pension för år 2026

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § Riktåldern för pension enligt 2 kap. 10 a�10 c §§ socialförsäkrings-
balken ska vara 67 år för år 2026.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS

2019:780

Publicerad
den

26 november 2019