SFS 2019:782 Förordning om ändring i förordningen (2019:474) om statsbidrag för insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer

SFS2019-782.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2019:474) om statsbidrag för

insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet

bland äldre personer

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2019:474) om statsbidrag för
insatser som bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer
ska ha följande lydelse.

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag för insatser som
bidrar till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Insatserna
ska huvudsakligen rikta sig till personer som är över 62 år.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2019:782

Publicerad
den

26 november 2019